Rebelie proti vyhynutí

O nás.

Rebelie proti vyhynutí (XR) je decentralizované mezinárodní hnutí bez vůdců a bez politické příslušnosti, které pomocí nenásilných přímých akcí a občanské neposlušnosti přesvědčuje vlády, aby spravedlivě jednaly ve věci klimatické a ekologické krize.

extinction rebellion logo

Naše požadavky.

1. Říkejte pravdu.

Vlády musí přiznat pravdu tím, že vyhlásí stav klimatické a ekologické nouze a společně s dalšími institucemi budou informovat o naléhavé potřebě změny.

>>> další informace

2. Okamžitě začněte jednat.

Vlády musí okamžitě jednat, aby zastavily vymírání druhů a do roku 2025 zredukovaly emise skleníkových plynů na čistou nulu.

>>> další informace

3. Potřebujeme nadstranickou politiku.

Vlády musí zřídit Občanské shromáždění a řídit se jeho rozhodnutími v otázkách klimatické a ekologické spravedlnosti.

black and white drawing of a bee

Naše hodnoty.

Jakýkoli jednotlivec či skupina se může samostatně organizovat a jednat jménem XR, pokud se řídí těmito principy a hodnotami. Moc tedy zůstává decentralizovaná a není třeba žádat o svolení žádnou centrální autoritu.

1

Máme společnou vizi změny.

Chceme vytvořit svět obyvatelný pro budoucí generace.

2

Naše poslání vychází z toho, co je nezbytné.

Nikoli z toho, co je možné. Mobilizací 3,5 % populace (pomocí dynamických metod organizace) se budeme snažit prosadit změnu systému.

3

Vyzdvihujeme potřebu regenerativní kultury.

Vytváříme životaschopnou, odolnou kulturu, která pohotově reaguje na změny.

4

Překonáváme se, abychom překonali i současný toxický systém.

O systémové změny usilujeme tak, že vystupujeme z vlastních komfortních zón.

5

Vážíme si reflexe a učení.

Postupujeme v cyklu: akce, reflexe, poučení, plánování další akce. Učíme se od jiných hnutí i ze svých vlastních zkušeností.

6

Všechny přijímáme takové, jací jsou.

Aktivně pracujeme na vytváření bezpečnějšího a vstřícnějšího prostředí.

7

Aktivně redukujeme moc.

Rozbíjíme mocenské hierarchie, abychom tak zajistili spravedlivější zapojení do činnosti.

8

Nikoho neobviňujeme ani nezostuzujeme.

Žijeme v toxickém systému, avšak neviníme z toho žádného jednotlivce.

9

Jsme nenásilné hnutí.

Používáme nenásilnou strategii jakožto nejefektivnější cestu ke změně.

10

Fungujeme na principech autonomie a decentralizace.

Společně vytváříme struktury, které nám umožňují zpochybňovat význam moci.

black and white drawing of an hourglass

Náš příběh.

Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí, zkratka XR) je celosvětové hnutí, které se pomocí nenásilné občanské neposlušnosti pokouší zastavit hromadné vybíjení druhů a minimalizovat nebezpečí zhroucení civilizace. 31. října 2018 se britští aktivisté shromáždili na londýnském Parliament Square, aby vyhlásili vzpouru proti vládě Spojeného království. Několik následujících týdnů připomínalo smršť. Šest tisíc rebelů a rebelek se sjelo do Londýna a bez použití násilí zablokovalo pět velkých mostů přes Temži. Uprostřed náměstí Parliament Square byly zasazeny stromy a vykopána jáma pro pohřeb rakve symbolizující naši budoucnost. Během čtení dopisu královně se rebelky a rebelové přilepili k branám Buckinghamského paláce. Zrodila se Rebelie proti vyhynutí. Volání ke vzpouře se rychle rozšířilo do dalších států, hned následující týden se objevily rebelské skupiny v Evropě a USA a brzy nato v celém zbytku světa. Hnutí bez vůdců a se skutečně globálním dosahem, které s každou novou skupinou sílí a získává nové perspektivy, moudrost, zkušenosti, energii a inspiraci.

K čemu rebelie?
black and white drawing of an orchid
Co můžete dělat.

Je čas jednat.

Tradiční postupy jako petice, lobbování, hlasování a demonstrace proti zakořeněným politickým a ekonomickým zájmům nezabírají. Náš přístup proto počítá s nenásilnou, ale rušivou občanskou neposlušností - rebelií, která snad přinese změnu, když všechny ostatní prostředky selhaly.

Vytvořeno s láskou a odvahou Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebelliion, XR) je naše společné hnutí. Všechny naše výtvarné motivy a umělecká díla mohou být nekomerčně využívána pro záchranu planety. To neznamená výrobu propagačních předmětů k prodeji ani odvádění části zisku na účet XR. Neschvalujeme ani neprovozujeme merchandising a budeme postihovat každého, kdo by to dělal. Symbol vyhynutí vytvořil v roce 2011 pouliční umělec ESP a propůjčil ho Rebelii za stejných podmínek: www.extinctionsymbol.info