Extinction Rebellion act now hourglass

our demands

Extinction Rebellion jest międzynarodowym, apolitycznym, oddolnym, pozbawionym liderów ruchem, który posługuje się bezprzemocowymi formami nieposłuszeństwa obywatelskiego w celu przekonania rządów do podjęcia sprawiedliwych działań w kwestii katastrofy klimatycznej i ekologicznej.

Większość naszych lokalnych grup ma trzy następujące postulaty:

 1. Mówcie prawdę Rządy muszą mówić prawdę, ogłaszając kryzys klimatyczny i ekologiczny, oraz – we współpracy z innymi instytucj – informować o pilnej potrzebie zmian.
 2. Działajcie teraz Rządy muszą natychmiast podjąć działania w celu powstrzymania utraty bioróżnorodności i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do zera netto do 2025 r.
 3. Poza polityką Rządy muszą powołać Zgromadzenie Obywatelskie i kierować się jego decyzjami w sprawach klimatu i sprawiedliwości ekologicznej.

Niektóre z naszych grup lokalnych mają również czwarty postulat. Odwiedź stronę internetową swojego kraju, aby zobaczyć ich postulaty.

Extinction Rebellion act now hourglass

our principles and values

Każda osoba, która przestrzega tych podstawowych zasad i wartości, może podjąć działanie w imieniu Extinction Rebellion. W ten sposób władza jest zdecentralizowana, co oznacza, że nie trzeba prosić o zgodę na działanie jakiejkolwiek centralnej grupy.

 1. Mamy wspólną wizję zmian tworzymy świat przyjazny dla przyszłych pokoleń.
 2. Opieramy naszą misję na tym, co konieczne mobilizujemy 3,5% społeczeństwa, aby doprowadzić do zmiany systemu – aby to osiągnąć opieramy się na „efekcie kuli śniegowej”.
 3. Potrzebujemy kultury regeneracji takiej, która jest zdrowa, elastyczna i odpowiada na bieżące potrzeby.
 4. Otwarcie rzucamy wyzwanie sobie i toksycznemu systemowi, w którym żyjemy opuszczamy strefę komfortu, aby działać na rzecz zmian.
 5. Cenimy refleksję i rozwój dzielimy się wiedzą, uczymy się i wyciągamy wnioski, aby działać coraz skuteczniej.
 6. Zapraszamy wszystkich, przyjmując każdą osobę w pełni taką, jaka jest aktywnie pracujemy nad stworzeniem bezpiecznej i inkluzywnej przestrzeni.
 7. Aktywnie ograniczamy koncentrację władzy sprawiedliwie się nią dzielimy i rozbijamy hierarchię.
 8. Unikamy obwiniania i zawstydzania żyjemy w toksycznym systemie, ale nie obwiniamy jednostek.
 9. Jesteśmy ruchem pokojowym działamy bez użycia przemocy, wierząc, że to najskuteczniejsza droga do przeprowadzania zmiam
 10. Bazujemy na autonomii i decentralizacji wspólnie tworzymy struktury niezbędne do rzucenia wyzwania istniejącym strukturom władzy.
Extinction Rebellion act now hourglass

our story

Extinction Rebellion jest globalnym ruchem, który wykorzystuje pokojowe nieposłuszeństwo obywatelskie w celu powstrzymania masowego wymierania i zminimalizowania ryzyka zapaści społecznej.

Dnia 31 października 2018 r. brytyjscy aktywiści zebrali się na na placu Parliament Square w Londynie, aby ogłosić Deklarację Rebelii przeciwko rządowi Wielkiej Brytanii. Przez następne kilka tygodni powstało olbrzymie zamieszanie. Sześć tysięcy rebeliantów zebrało się w Londynie, aby pokojowo zablokować pięć głównych mostów nad Tamizą. Na środku Parliament Square posadzono drzewa i wykopano dziurę, w której pochowano trumnę reprezentującą naszą przyszłość. Rebelianci przykleili się do bram Pałacu Buckingham i odczytali list do Królowej.

Narodziło się Extinction Rebellion.

Wezwanie do buntu błyskawicznie nabrało ogólnoświatowego charakteru. W ciągu tygodnia powstały oddziały XR w Europie, Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Bez przywódców, prawdziwie globalnie: każda nowa grupa wzmacnia cały ruch, wprowadzając nową perspektywę, mądrość, wiedzę, energię i inspirację.