Globální Newsletter #50

Vědci už toho mají dost

Tuesday, April 13, 2021 by Extinction Rebellion

Dva vědci cákají barvu a lepí vědecké studie na sídlo mediálního impériaRuperta Murdocha ve Velké Británii

2 vědci házejí barvu a lepí vědecké studie na sídlo mediálního impéria Ruperta Murdocha ve Velké Británii.

(Odebírej newsletter)

V tomto vydání: Globální vědecká rebelie | Světový den vody | Polská vlna rebelií | Globální rebelie proti špinavým penězům | Vědci XR | Vědecká čítárna | Donut Economics | XR XTRA |

Úvod

Drazí rebelové a rebelky,

Vědeckým aspektům klimatické krize věnujeme pozornost už přes 30 let. První zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu, kde celosvětová vědecká komunita stanovila rozsah tohoto problému, vyšla v roce 1990. Ale naše vlády se tehdy rozhodly, že jednat nebudou, a teď nás opět nechávají ve štychu.

Jejich naprosté selhání podnítilo vznik protestních hnutí jako Extinction Rebellion. Vědci a vědkyně nás vždy štědře podporovali a nabízeli své odborné znalosti. Ale i když byli zapojeni do našeho hnutí, neinklinovali k účasti na přímých akcích.

To se ale změnilo minulé září během britské Podzimní rebelie. Dva fyzici polili zelenou barvou budovu Královské společnosti v Londýně, která je nejstarší vědeckou institucí na světě, a burcovali ostatní vědce k občanské neposlušnosti. Scientist Rebellion (Vědecká rebelie) vznikla okamžitě poté.

Vědci ve švýcarském Lausanne se připravují na přímouakci.

Vědci ve švýcarském Lausanne se připravují na přímou akci.

Scientist Rebellion věří, že vědci a jejich instituce musí jednat v souladu s tím, že klimatická krize je stav nouze - a říkat tomu stav nouze je ještě eufemismus. Pouze nenásilné občanské protesty skutečně doceňují úlohu vědy a ukazují lidem, jak naléhavá je současná situace.

Nyní má Scientist Rebellion stovky členů po celém světě, od Austrálie, přes Keňu až po Mexiko. Všichni nedávno spojili síly během čtyřdenní globální akce, o které píše rubrika Nejvýznamnější akce. O nejnovějších poznatcích klimatologie informuje naše Čítárna.

Na Světový den vody sázejí školáci stromy spolu s Extinction RebellionNelson Mandela Bay, Jihoafrická republika.

Na Světový den vody sázejí školáci stromy spolu s Extinction Rebellion Nelson Mandela Bay, Jihoafrická republika.

Tohle číslo obsahuje také zprávy o polské vlně rebelií, která měla oslnivý úspěch, a o afrických rebelských akcích, které provázely Světový den vody.

Globální newsletter začal jako malá sekce Britského newsletteru a během opojných dní mezinárodní rebelie byl dokonce vydáván každý den. Nyní jsme dosáhli 50. čísla. Plánujeme se rozvíjet spolu s tímhle úžasným hnutím a zaznamenávat každý rebelský krok na cestě ke klimatické spravedlnosti .

Jednoho krásného dne donutíme naše vlády, aby jednaly na základě vědeckých poznatků.

Zapoj se do Extinction Rebellion, ať jsi kdekoli. Podívej se na mezinárodní stránky, zjisti více o našem hnutí a spoj se s rebely v okolí.

Globální Newsletter ti přináší XR Global Support, celosvětová síť rebelek a rebelů, kteří pomáhají tvořit nové kapitoly Extinction Rebellion. Předchozí čísla si můžeš přečíst tady.

Nacházíme se v rozhodující fázi lidských dějin a potřebujeme peníze, aby bylo naše poselství vyslyšeno. Každého příspěvku si velmi ceníme.
Podpoř rebelii

Obsah

 • Nejvýznamnější akce: Rebelie vědců, Světový den vody, polská vlna rebelií
 • Shrnutí akcí: Globální rebelie proti špinavým penězům, Newsletter XTRA
 • Nadcházející akce: Rebelie pro jednoho, XR Půst pro Zemi
 • Oznámení: XR Muslimové, Rebelie proti plastům, Banka.Zelená...
 • Čítárna: Klimatologický speciál
 • Kniha měsíce: Doughnut Economics
 • Vědci XR: Bioložka Dr. Nana, Německo

Nejvýznamnější akce

Vědkyně a vědci z celého světa se bouří

25. - 28. BŘEZNA | Celý svět

Vědci a vědkyně lepí studie o klimatické krizi na Ministerstvo zemědělstvív Berlíně.

Vědci a vědkyně lepí studie o klimatické krizi na Ministerstvo zemědělství v Berlíně.

Přes 100 vědkyň a vědců z celého světa se zapojilo do přímé akce, která měla za úkol upozornit na hrozivé dopady klimatické krize. Tyhle 4 dny nepokojů provázely první Globální rebelii vědců.

Důvodem pro tuto rebelii bylo, že pokud ti, kteří nejlépe rozumějí naší kritické situaci, nebudou odpovídajícím způsobem jednat, zbytek světa bude také nečinný. Jak řekl Einstein; “Ti, kteří mají výsadu vědění, mají také povinnost jednat”.

Vědci a vědkyně po celé Evropě, v Džibuti, Mexiku, Austrálii a ve Spojených státech drželi protestní hladovku. Hladovky trvaly od čtyř dní až přes dva týdny, jako v případě jednoho softwarového inženýra v Džibuti.

Tento softwarový inženýr, učitel matematiky a rebel z Džibuti držel hladovku 18 dní.

Ve městech napříč Španělskem, Německem a Švýcarskem vědkyně a vědci polepili stěny univerzit a výzkumných center vědeckými studiemi varujícími před katastrofou, která přijde, pokud budeme ignorovat vědecké poznatky o klimatu.

V Londýně byli zadrženi dva vědci za lití barvy na budovu News Building, hlavní sídlo Murdochova mediálního impéria. Tištěné a televizní noviny v jeho vlastnictví vytrvale podávají veřejnosti zavádějící dezinformace o klimatické krizi.

Dalšími cíli se staly i politické budovy. V Berlíně se vědci a vědkyně pokoušeli přilepit studie o klimatické krizi na Ministerstvo zemědělství, ale byli rychle zastaveni a pokutováni policií. Tři hodiny zabralo týmu specialistů a více než tuctu policistů odřezávání vědce, který se připoutal k branám Downing Street, kde sídlí britský premiér.

Vědkyně a vědci ve švýcarské Ženevě polepují svoji univerzitu vědeckýmistudiemi.

Vědkyně a vědci ve švýcarské Ženevě polepují svoji univerzitu vědeckými studiemi.

V učebnách i na jiných místech kampusu mezitím rebelující vědci vedli přednášky, ve kterých nahradili normální sylabus tématem klimatické krize. Taktika občanské neposlušnosti byla jasně schvalována.

Scientist Rebellion je stará teprve půl roku, ale už se do ní zapojili akademičtí aktivisté z 20 států. Chystáme i plány na druhou Globální rebelii vědců , která se uskuteční 21. až 28. června.

Pokud se chceš zapojit do Scientist Rebellion a dozvědět se více o požadavcích skupiny, podívej se na její stránky.

Světový den vody v Africe: Krize už nastala

22. BŘEZNA | Afrika

Podívej se na taneční představení Extinction Rebellion Université de Gomav téhle epizodě XR Global News

Podívej se na taneční performanci Extinction Rebellion Université de Goma v téhle epizodě XR Global News

Skupiny Extinction Rebellion po celém světě si připomněly Světový den vody více než 50 unikátními akcemi. Ale v Africe se spojily skupiny rebelů z 11 států, aby upozornily na to, jaké je to žít v neustálém strachu z nedostatku vody tady a teď.

XR Université de Goma v Demokratické republice Kongo odsoudila prostřednictvím rázné pouliční performance dvou tanečníků v kostýmech z vyhozených PET lahví znečištění plastovými odpady a nedostatečný přístup k pitné vodě.

Rebelové a rebelky v Súdánu protestovali proti skutečnosti, že skoro polovina obyvatel tohoto státu nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Podzemní voda bývá slaná a vesnické komunity často závisí na dešťové vodě zachycené v malých studánkách a jezírkách, které přes léto vysychají. Pitná voda potom musí být pracně převážena z velké dálky na vozech tažených osly.

Súdánští rebelové během Světového dne vody. Na velkém banneru je citace zKoránu; “A že z vody jsme vše živé učinili? Cožneuvěří!”

Súdánští rebelové během Světového dne vody. Na velkém banneru je citace z Koránu; “A že z vody jsme vše živé učinili? Což neuvěří!

Jihoafričtí rebelové a rebelky natočili u řeky Vaal video o vztahu lidí k vodě, problémech s kanalizací a o tom, jak nadměrná spotřeba vody tamějších uhelných dolů nechala obyvatele bez dostatečných zásob.

Extinction Rebellion Sierra Leone se dostala do celostátního vysílání. Společně s národním klubem škol zviditelnili rebelky a rebelové problematiku správného hospodaření s vodou a upozornili na souvislost mezi regionální vodní krizí, změnou klimatu a migrací.

Další skupiny, například jedna v Ugandě a jiná v Jihoafrické republice, využily Světového dne vody k odstartování ambiciózních akcí sázení stromů. Další akce se konaly i v Nigérii, Keni, Rwandě a Senegalu.

Rebelové z XR Uganda drží sazenice stromků před začátkem sázecíakce.

Rebelové z XR Uganda drží sazenice stromků před začátkem sázecí akce..

XR COP, skupina rebelek a rebelů, která se soustřeďuje na nadcházející Summit OSN pro klimatickou akci, zorganizovala speciální sbírku na podporu afrických akcí kolem Světového dne vody. Myslí si totiž, že mezi aktivisty globálního severu se o problematice vody nediskutuje dostatečně, zatímco pro africké aktivisty představuje každodenní hrozbu.

O několik dní později hostila skupina webinář 'Vodní krize JE klimatická krize', kde vystoupili aktivistky a aktivisté z předních linií a představili propojení těchto dvou krizí skrze problémy jako hydraulické štěpení, změny vzorců počasí a privatizace vodních zdrojů.

Risk a zisk polských rebelů

24. - 27. ÚNORA | Polsko

"Czas na Bunt" (Čas rebelovat) namalovali na sebe rebelky a rebelové předPolským parlamentem. Photo: Karo Zieba

‘Czas na Bunt’ (Čas rebelovat) namalovali na sebe rebelky a rebelové před Polským parlamentem. Photo: Karo Zieba

Extinction Rebellion Polsko znovu odstartovala jako hnutí. Více než čtyři dny rebelií rebelové a rebelky v 11 městech pořádali akce, které nastavily novou laťku pro protesty v regionu.

Polští rebelové a rebelky se připoutali, přilepili a přivázali řetězy k vládním budovám a sídlům médií a zablokovali hlavní silnice. Výsledkem byla nebývalá pozornost médií a příliv nových rebelů a rebelek.

Vlna rebelií začala ve Varšavě, kde rebelové v tichosti přivazovali stužky k zátarasům kolem Polského parlamentu, zatímco na ně policie tlačila, aby se přesunuli. Každý rebel měl na zádech namalované jedno písmeno věty "Čas rebelovat".

Rebelie pro jednoho ve Vratislavi. Rebelové samotáři (spolu se skrytýmipodpůrnými týmy) blokovali silnice po celém Polsku. Banner: "Úzkost zklimatické krize mě donutila vzdát se svých snů". Photo: cyjon & AlicjaKozuchowska

Rebelie pro jednoho ve Vroclavi. Rebelové samotáři (spolu se skrytými podpůrnými týmy) blokovali silnice po celém Polsku. Banner: "Úzkost z klimatické krize mě donutila vzdát se svých snů". Photo: Cyjon & Alicja Kozuchowska

Obřadní ceremonie připomněla uplynutí termínu, který Extinction Rebellion Polsko vyhlásila před třemi měsíci - konečný termín, do kterého měla polská vláda ustanovit občanské shromáždění ke klimatické krizi. Rebelky a rebelové věděli, že jejich požadavky nebudou vyslyšeny. V čele jejich státu totiž stojí muž, který se na klimatickém summitu vytahoval, že Polsko má uhlí na 200 let dopředu. Ale XR Polsko toto datum ustanovila spíše pro sebe.

Až doposud byly rebelské akce v Polsku většinou performativní a umělecké, ale XR Polsko tentokrát chtěla rušivější rebelii doprovázenou větší neposlušností. Během několika málo hodin bylo jasné, že se jejich přání splnilo.

Ve Varšavě se rebelka přilepila ke vstupu do Polského parlamentu a po pěti hodinách, během kterých si policisté a hasiči s nenadálou situací lámali hlavu, se sama osvobodila s pomocí dalšího rebela a acetonu. Následující den se rebelové připoutaní k sobě přes hlavní silnici postavili dešti a zůstali na místě 8 a půl hodiny - a překonali tak národní rekord.

Rebelové a rebelky v Krakově zablokovali čerpací stanici Orlen. Kromě toho, že těží ropu a prodává benzín, vlastní ředitel Orlenu většinu polských novin a všechny z nich o klimatické krizi mlčí.

Rebelové v Toruni se připoutali k branám Radia Maryja - mediální skupinyneblaze proslulé popíráním klimatické krize a šířením konspiračních teoriíextrémní pravice. Photo: Marek Krupecki

Rebelové v Toruni se připoutali k branám Radia Maryja - mediální skupiny neblaze proslulé popíráním klimatické krize a šířením konspiračních teorií extrémní pravice. Photo: Marek Krupecki

Když ve Vratislavi policie zaútočila rozbrušovačkou na zámky, kterými byli rebelové a rebelky připoutaní k silnici, málem to dopadlo špatně. Rebelům nebyly poskytnuty špunty do uší a jeden ze zámků byl zamčený kolem rozsvícené pouliční lampy. Naštěstí elektrický proud nikoho nezabil.

Těžké zranění ale bohužel utrpěl jeden rebel v Bydgoszczi; tamější policie nepochopila, že trubky spojující paže tuctu rebelů jsou skutečné zámky, a snažila se je odtrhnout násilím.

Ačkoli vesměs došlo k malému počtu zatčení, mnoho rebelek a rebelů bylo přivedeno na policejní stanice, kde museli ukázat občanské průkazy. To může vést k soudnímu slyšení a možným pokutám. Ale soudní systém je pomalý. Stání k zářijové Rebelii 2020 ještě pořád nezačala.

XR Polsko je nadšená z toho, jak skvěle se jí povedlo splnit své předsevzetí. Hnutí je nyní větší než kdy jindy, média o něj nyní projevují mnohem větší zájem a považují ho za radikální. Kvůli zájmu veřejnosti musela XR Polsko pořídit plnou verzi programu Zoom: náborová setkání neustále překračují hranici 150 účastníků, kterou je omezený bezplatný účet.

O nadcházejících akcích XR Polsko se můžeš dozvědět na jejich stránkách.


Shrnutí akcí

Globální rebelie proti špinavým penězům: Žádné další vykopávky

1. DUBNA | Celý svět

Paříž, Francie. Francouzská národní banka dostane makeover, který ladí sjejími špinavými ropnými investicemi.

Paříž, Francie. Francouzská národní banka dostane makeover, který ladí s jejími špinavými ropnými investicemi..

Turín, Itálie. Hostina z peněz před sídlem Intensa Sanpaolo, největšíbankovní skupiny v Itálii. Servírujte nejlépe s lahví uleželéropy.

Turín, Itálie. Hostina z peněz před sídlem Intensa Sanpaolo, největší bankovní skupiny v Itálii. Servírujte nejlépe s lahví uleželé ropy.

Sydney, Austrálie. Rebelky a rebelové blokují Australskou národní banku achtějí jí tak sdělit, že jim nemá kazitbudoucnost.

Sydney, Austrálie. Rebelky a rebelové blokují Australskou národní banku a chtějí jí tak sdělit, že jim nemá kazit budoucnost.

Brusel, Belgie. Několik evropských finančních institucí je konfrontováno sjednoduchou zprávou - skončete s financováním ekocidy. Úsilí XR Belgie sedočkalo velké pozornosti médií.

Brusel., Belgie. Několik evropských finančních institucí je konfrontováno s jednoduchou zprávou - skončete s financováním ekocidy. Úsilí XR Belgie se dočkalo velké pozornosti médií.

New York, USA. Rebelové a rebelky spustili z několika špinavých bank veměstě posprejované bannery, ale když jeden z rebelů tragicky spadl ze zdibudovy JPMorgan Chase a zlomil si pánev, všechny následující protesty bylyzrušeny.

New York, USA. Rebelové a rebelky spustili z několika špinavých bank ve městě posprejované bannery, ale když jeden z rebelů tragicky spadl ze zdi budovy JPMorgan Chase a zlomil si pánev, všechny následující protesty byly zrušeny.

Londýn, Velká Británie. 7 rebelek rozbilo okna budovy hlavního sídlaBarclays, 7. nejšpinavější banky, inspirováno sufražetkami, které takérozbíjely okna, když bojovaly za volební právožen.

Londýn, Velká Británie. 7 rebelek rozbilo okna budovy hlavního sídla Barclays, 7. nejšpinavější banky, inspirováno sufražetkami, které také rozbíjely okna, když bojovaly za volební právo žen.

Tohle shrnutí bylo věnováno Globální rebelii proti špinavým penězům - ale podívej se ještě do Newsletteru XTRA (naše nové jméno pro XR Unchained), kde najdeš informace o akcích v Gambii, Indonésii a mnohem více. Newsletter XTRA: Hostina pro oči a palivo pro duši!

Newsletter XTRA


Nadcházející akce

Rebelie pro jednoho

1. KVĚTNA | Celý svět

Konec pandemie bude naší poslední a nejlepší šancí přetvořit svět, ale vlády po celém světě ji zahazují. Je to děsivé.

Musíme s tím něco udělat. A uděláme to v květnu.

Rebelie pro jednoho je zbrusu nová taktika: blokování silnice jednou osobou. Každý rebel nebo rebelka má na sobě transparent s jednoduchým, ale emotivním sdělením. Sedí sám nebo sama uprostřed silnice, dokud se nerozhodne odejít nebo není odtáhnut(a) násilím. Ale všechny doprovází skrytý podpůrný tým , který se schovává v blízkém okolí.

Sestavili jsme program speciálních tréninkových materiálů, které mají za úkol pomoci zájemcům s přípravou na akci. Nebudeme jenom stát a přihlížet tomu, jak svět hoří.

Koukni na krátké, ale působivé video zkušebních pokusů v Británii, přečti si kompletní instrukce k akci a přihlas se.

XR Půst pro Zemi: Teď, nebo nikdy!

28. SRPNA | Celý svět

 1. srpna 2021 začne v táborech po celém světě XR Půst pro Zemi.

Rebelové a rebelky budou držet různě dlouhé hladovky - od několika dní až po půst, který neskončí, dokud nebudou splněny naše požadavky. Inspirovali jsme se tibetskými hladovkovými tábory a mnoha odvážnými aktivisty a aktivistkami, kteří v průběhu let použili tuto formu protestu pro vyšší dobro.

2021 je nejdůležitější rok lidských dějin. Teď, nebo nikdy!

Pro více informací a globální registraci se podívej na stránky XR Earth Fast


Oznámení

Muslimové XR: Kampaň za rostlinnou stravu během Ramadánu 2021

12. DUBNA - 12. KVĚTNA | Celý svět

Jako součást Kampaně za rostlinnou stravu během Ramadánu 2021, muslimové z Extinction Rebellion sdílejí zdroje a tipy, jak během rodinné večeře Iftar začít konverzace o klimatu. Ty zahrnují například kvíz pro celou rodinu, soutěž o nejlepší recept a čtyři online workshopy otevřené pro všechny!

O letošním Ramadánu chceme přiblížit svou kampaň co největšímu počtu místních muslimských organizací. Hledáme rebely a rebelky (všech vyznání i nevěřící) z místních skupin Extinction Rebellion, kteří by zastali úlohu oslovovacích ambasadorů pro XR muslimy. Budou mít za úkol:

 • Navštěvovat mešity, islámská centra a muslimské asociace ve svém okolí
 • Vlastnoručně doručovat "uvítací balíčky" od XR Muslimů, který přibližuje průběh ramadánové kampaně 2021
 • Navazovat vztahy mezi organizacemi, XR Muslimy a místními skupinami XR

XR Muslimové budou oslovovací ambasadory bedlivě sledovat pomocí chatovací skupiny na Telegramu. Zpětná vazba, kterou tím získáme, nám pomůže upozornit na problémy, se kterými se muslimové potýkají.

Pokud se chceš stát oslovovacím ambasadorem, vyplň tenhle dotazník. Sleduj novinky XR Muslimů na jejich stránkách a připoj se k našemu kanálu na Telegramu.

Jak špatná je tvoje banka? Bezplatný nástroj a workshop

19. DUBNA | 16:00 (UTC) | Online

Bank.Green nabízí nový nástroj, který ti ukáže, jak si vede tvoje banka ve financování klimatické krize. Pokud to bude nutné, také ti navrhne udržitelnější alternativu.

Bank.Green pořádá workshop na Zoomu , který má za cíl přispět k akci spotřebitelů proti bankám financujícím fosilní paliva, s hostujícími přednášejícími z Banktrack a Reclaim Finance.

Workshop bude probíhat 19. dubna v 16:00 (UTC) a tady se můžeš přihlásit.

XR Global News LIVE: Odvysílali jsme 1. epizodu!

DUBEN | Nyní Online

První epizoda našeho zpravodajství XR Global News - přímý přenos shrnutí rebelských akcí z celého světa - byla odvysílaná v 15:00 (UTC) na Facebooku a Youtube.

Novou epizodu budeme vysílat každý měsíc, abychom vyzdvihli různé globální akce. Zůstaň na příjmu pro více informací!

Pokud máš příběh, který by mohlo XR Global News odvysílat, vyplň tenhle jednoduchý formulář. Jestli tvá skupina potřebuje podporu živého vysílání a trénink, napiš na xrlivestreaming@protonmail.com

Rebelie proti plastům: Velký recyklační podvod

BŘEZEN | Nyní Online

RECYKLACE JE K NIČEMU. Ano, čtete správně, recyklování plastů NENÍ řešení a na téhle livestreamové události ti experti a pracovníci z oboru vysvětlí proč.

Průmysl zpracovávající plasty a fosilní paliva nás s pomocí vlád klamal řečmi o tom, čeho všeho můžeme recyklací dosáhnout, a potom vyvážel náš plastikový odpad do států, které s ním mají ještě větší problémy než my.

Koukni se na livestream na Youtube a zjisti více o Rebelii proti plastům.

Dokument: Závod o záchranu světa

22. DUBNA | Celý svět

Tenhle inspirativnídokumentární film sleduje různorodou skupinu aktivistů a aktivistek z USA bojujících za udržitelnou budoucnost.

Držitel Emmy Joe Gantz nám zprostředkovává naléhavý a intimní obraz protestů, zatčení, drama v soudních síních a rodinných roztržek, se kterými se tito aktivisté a aktivistky při svém boji za změnu potýkají.

S režisérem a třemi rebely z filmu natočilo Rebel Radio rozhovor pro speciální XR Podcast.

Upoutávku, další informace a lístky seženeš tady.

XR Den vědy

24. DUBNA | 9:00 a 17:00 (UTC) | Online

Přijď si popovídat o klimatologii. Otázky s sebou. Pojďme zjistit, jak můžou vědci a rebelové nejlépe spolupracovat!

Dva turnusy vycházejí vstříc rebelům a rebelkám ve všech časových pásmech : 9 ráno & 5 večer (UTC)

 1. hodina - dvě kola diskuze v malých náhodně rozdělených skupinách, po kterých bude následovat zpětná vazba skupin.

 2. hodina - hlasování o dílčích tématech a volba odpovídajících skupin.

Zjisti o události více a přihlas se tady.

Celosvětový XR Online Festival

8. KVĚTNA | 17:00 (UTC) | Online

Připoj se k domorodým aktivistům, odborníkům, umělcům, rebelům z celého světa, běžným smrtelníkům, celebritám - prostě ke každému, kdo je ochotný podpořit náš nesouhlas se zánikem našeho světa a budoucnosti.

Na masovém online festivalu občanské neposlušnosti s láskou vystoupí: Vandana Shiva, Charles Eisenstein, Jem Bendell a další.

Přihlas se tady.


Čítárna

Vědci a rebelové ve Španělsku šíří poselství o klimatické krizi.

Tohle vydání Čítárny bylo sestaveno skupinou Scientist Rebellion. Většina našich čtenářů už ví o neutěšeném stavu přírody okolo nás, ale tyhle odkazy vás donutí postavit se všem znepokojivým detailům čelem. Držte si klobouky, rebelky a rebelové. Pravda bolí.

Youtube: 10 Yrs to Transform the Future of Humanity or Destabilize the Planet (10 let ke změně směřování lidstva nebo k destabilizaci planety, 8 min) Vědec Johan Rockström podává jednoduchou zprávu o tom, že systémy regulující klima ztrácejí stabilitu a mohou tak planetu Zemi učinit neobyvatelnou pro naše děti.

Scientist Rebellion: The Science (Věda) Základy klimatologie rozdělené do sekcí o regulaci teploty, stoupající hladině oceánu, ekologických katastrofách, dostupnosti potravin a pitné vody, ceně lidského života, řešení klimatické krize a nenásilném odporu.

Frontiers: Underestimating the Challenges of Avoiding a Ghastly Future (Nepodceňujme obtížnost odvrácení katastrofy) Článek, který letos napsalo 17 vědců, poskytuje střízlivé zhodnocení stavu planety. Varuje světové lídry, že pokud nezačnou okamžitě jednat, čeká nás přinejmenším ponurá budoucnost.

WWF: Living Planet Report 2020 (Zpráva o životě na naší planetě 2020) Srozumitelná zpráva ukazuje, jak zdrcující dopad na populace divokých zvířat a lidské zdraví má naše systematické ničení přírody a vyzývá k ustanovení ekonomického systému, kterému není příroda lhostejná.

PNAS: Future of the Human Climate Niche (Budoucnost klimatických podmínek příznivých pro lidstvo) Článek předpovídající jak bude, až třetina lidstva za 50 let začne běžně zažívat průměrné roční teploty, které se nyní vyskytují pouze na Sahaře.

BioScience: World Scientists’ Warning of a Climate Emergency (Vědci z celého světa varují před klimatickou katastrofou) 11 000 vědců a vědkyň říká, "jak to doopravdy je". Důrazně vysvětlují, proč se Země potýká s klimatickou krizí, a navrhují politické kroky, které by měly být okamžitě uskutečněny.


Kniha měsíce

Doughnut Economics (Koblihová ekonomika) od Kate Raworth

Je nekonečný ekonomický růst nepřítelem naší planety?

Radikální kniha Kate Raworth převrací tradiční myšlení naruby a navrhuje nový druh ekonomiky vhodný pro 21. století. Její model, "kobliha", představuje "bezpečný a spravedlivý prostor", kde můžeme jako lidé vzkvétat a mít všechno potřebné pro přežití bez překračování možností naší planety.

Kobliha vymezuje prostor, kde jsou uspokojeny nejzákladnější lidské potřeby jako mír, vzdělání a rovnost, a to bez ničení přírody znečištěním, ztrátou biodiverzity a klimatickou nespravedlností.

Ale abychom mohli do "prostoru koblihy" vstoupit, potřebujeme se zbavit naší posedlosti neustále rostoucím HDP a posunout se směrem k cirkulární ekonomice, kde oceňujeme více než jenom zboží a služby.

Kniha Doughnut Economics silně ovlivnila mnohoé myslitele udržitelného vývoje, pokrokové firmy i politické aktivisty. Raworth knihu také představila širokému spektru čtenářů od Valného shromáždění OSN až po hnutí Occupy.

Poslechni si, jak Kate Raworth mluví o svém modelu na XR podcastu. Další informace najdeš tady.

Tady je další knižní tip našich čtenářů…

Active Hope: How to Face the Mess We’re in Without Going Crazy (Aktivní naděje: jak čelit šlamastyce, ve které se nacházíme, a nezbláznit se z toho) od Joanny Macy a Chrise Johnstona

“Skutečně inspirativní manifest, jak se postavit obrovským problémům pomocí jediné psychologicky životaschopné cesty - aktivně se zapojovat do řešení.” (Alister)

Nejen že je Joanna Macy odbornicí na teorii systémů a hlubinnou ekologii. Pro rady, jak dosáhnout změn, si k ní chodí i vědci zasazující se o zachování přírodních systémů.

NE Amazonu. Podpoř lokální knihkupectví tak, že si koupíš knihu na Bookshopu nebo Hivu.


Vědci XR:

Bioložka Dr. Nana, Německo

Právě jsem dokončila svou úplně první nenásilnou přímou akci za Scientist Rebellion a jsem příjemně překvapená, jak dobře vše probíhalo!

Více vědců musí využít svoji pozici k tomu, aby se ozvali, a o to se právě snažím. Protože konvenční způsoby ovlivňování vlád jsou vyčerpány a změna nepřichází dostatečně rychle.

Z toho důvodu jsme právě teď přilepili vědecké studie na budovu Ministerstva zemědělství v Berlíně.

Pocházím z rebelské rodiny, takže moji blízcí mě v tom, co dělám, podporují, ale někteří moji přátelé pochybují, že se podaří něco změnit. Ale upoutávám tím jejich pozornost a pomáhám tak šířit naši zprávu k dalším lidem, protože sama nejsem zrovna moc společenská.

Být součástí hnutí Scientist Rebellion pro mě znamená být takovou osobou, jakou jsem vždy chtěla být, a ukázat ostatním, že můžou pro zastavení ekologické krize také něco udělat. A jestli chci, aby více mých kolegů-vědců začalo jednat, musím nejdříve sama něco udělat. Akce inspiruje k akci!

V hnutí Extinction Rebellion jsem našla spoustu nových přátel a je uklidňující být obklopena podobně smýšlejícími lidmi. I když může být občas těžké skloubit aktivismus a práci, je to pro mě obohacující zdroj energie, protože se necítím ve svém úsilí zachránit svět osamocená.

Protože klimatická nouze je zdravotní nouze, všechno nové, co se naučím, se poté snažím zakomponovat do učiva a připravit studenty medicíny na problémy, s kterými se budou muset v budoucnosti vypořádat.

Určitě se i příště zapojím do dalšího lepení studií a tentokrát s sebou přivedu více lidí!

Pokud znáš (nebo sám/sama jsi) rebela nebo rebelku, který/která chce sdílet svůj příběh, spoj se s námi přes xr-newsletter@protonmail.com


Děkujeme

11. DUBNA | Údolí Rioni, Gruzie Na protest proti zaplavení půdy kvůli vodní elektrárně bylo v údolí postaveno tábořiště, které po 168 dnech zničila policie. Aktivisty, vědce a lidi po celé Gruzii spojilo rozhořčení nad destruktivním a politicky pochybným projektem. Zjisti více o rostoucích protestech, podepiš petici, a přispěj k zachování údolí.

Děkujeme za přečtení, rebele/rebelko. Pokud tě napadají nějaké otázky nebo připomínky, rádi je uslyšíme. Spoj se s námi přes xr-newsletter@protonmail.com.

Nacházíme se v rozhodující fázi lidských dějin a naše hnutí potřebuje peníze, aby naše poselství mohlo být vyslyšeno. Každého příspěvku si nesmírně ceníme.

Podpoř Rebelii


O rebelii

Rebelie proti vyhynutí je decentralizované mezinárodní nepolitické hnutí, které pomocí nenásilných přímých akcí a občanské neposlušnosti přesvědčuje vlády, aby spravedlivě jednaly proti klimatické a ekologické krizi. Naše hnutí je tvořeno lidmi ze všech koutů, kteří různými způsoby přispívají svým časem a energií. Možná máme místní skupinu blízko vás a rádi vás mezi námi přivítáme. Zapojte se …nebo zvažte finanční podporu.