Biuletyn XR Global #86

Bez Ubezpieczenia, Nie Ma Wiercenia

Friday, March 15, 2024 by Extinction Rebellion

Policja aresztuje kilku bardzo niebezpiecznych "Dirty Scrubbers" przed dniem akcji przeciwko firmom ubezpieczeniowym w centrum Londynu w Wielkiej Brytanii.

W tym wydaniu: Ubezpiecz naszą przyszłość! | DRK vs Zielony Wzrost | Założyciel XR Zambia

Drogi rebelian_cie/Droga rebelian_tko,

Bez ubezpieczenia, projekty związane z paliwami kopalnymi takie jak rurociągi naftowe i kopalnie węgla, nie mogą funkcjonować. Tylko 20 firm ubezpiecza 70% wszystkich projektów związanych z paliwami kopalnymi. Jednak te korporacyjne podpory naszego ekobójczego systemu w większości działały niezauważone. Aż do teraz.

Przez tydzień tysiące aktywistów przeprowadziło sto skoordynowanych akcji wymierzonych w największe firmy ubezpieczeniowe na całym świecie, domagając się od nich wycofania się z ubezpieczania przemysłu paliw kopalnych.

I przynajmniej niektórzy dyrektorzy firm ubezpieczeniowych słuchali. Dowiedz się więcej o kampanii Insure Our Future i cennych zwycięstwach w Najważniejszych Akcjach.

Aktywista wylewa "olej" na pieniądze podczas wiecu Ubezpiecz Naszą Przyszłość w Indonezji.

Możesz również przeczytać Raport specjalny o tym, jak rebelianci w Demokratycznej Republice Konga radzą sobie z wojną na swoim podwórku. Brutalne bojówki wspierane przez Rwandę najechały bogatą w minerały wschodnią część kraju, wysiedlając ponad 10 milionów ludzi. Rozmawiamy z członkami XR Uniwersytetu w Gomie, podczas gdy bojówki zbliżają się do ich miasta.

W Podsumowaniu Akcji opisujemy powrót blokad A12 przez holenderskich buntowników, nieprzerwaną ochronę arktycznych mokradeł przez fińskich buntowników i wiele innych inspirujących aktów zakłócenia przez buntowników i buntowniczki na całym świecie. Wreszcie w Ludziach XR rozmawiamy z założycielką XR Zambia o jej drodze do ekoaktywizmu.

Firmy ubezpieczeniowe mają chronić nas przed ryzykiem, a nie torować drogę do świata całkowicie nim opanowanego. Dopóki branża ta będzie wspierać ekobójcze projekty związane z paliwami kopalnymi, musimy zakłócać jej działalność i pociągać do odpowiedzialności jej kierownictwo. Bez ubezpieczenia nie ma odwiertów. Bez sprawiedliwości, nie ma pokoju.


Ten newsletter jest dostępny w wielu językach. Użyj ikony kuli ziemskiej (w prawym górnym rogu), aby zmienić język.

Zapisz się do Newslettera

Ten newsletter jest dostarczany przez XR Global Support, międzynarodową sieć rebeliantów, którzy pomagają naszemu ruchowi się rozwijać. Potrzebujemy środków, aby kontynuować nasze działania.

Donate What You Can


Spis Treści

  • Najważniejsze akcje: Ubezpiecz naszą przyszłość!
  • Raport specjalny: DRK krwawi dla zielonego wzrostu
  • Podsumowanie Akcji: Niderlandy, Rwanda, RPA, Węgry, Włochy, Finlandia, Niemcy, Belgia, Francja, Irlandia, Dania
  • Ludzie XR: Precious, Zambia
  • Lektury obowiązkowe: Amerykańscy ubezpieczyciele metanu, Oszustwo związane z recyklingiem plastiku, Rapowe wideo z Gomy, Globalne prognozy ONZ dotyczące zasobów, Bunt matek
  • Ogłoszenia: Dzień Ziemi, film krótkometrażowy "Plan Z"

Najważniejsze akcje

Ubezpiecz naszą przyszłość, nie paliwa kopalne!

26 LUTY-3 MARZEC | Cały Świat

Insure Our Future (Ubezpiecz Naszą Przyszłość), ogólnoświatowa koalicja grup aktywistów, zakończyła tydzień akcji, w ramach której rebelianci okupowali budynki i organizowali występy na całym świecie, aby podkreślić, w jaki sposób często pomijana branża ubezpieczeniowa przyczynia się do kryzysu klimatycznego.

Rebelianci dołączyli do tysięcy aktywistów w 31 krajach rozsianych po wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, aby rozpocząć działania wymierzone w główne firmy ubezpieczeniowe. Niektóre z tych działań przyniosły cenne zwycięstwa.

Ze względu na brak przejrzystości w branży ubezpieczeniowej, nie zawsze jest jasne, które projekty są wspierane przez które firmy. Oczywiste jest jednak to, że większość firm ubezpieczeniowych priorytetowo traktuje nieetyczne i wręcz hipokrytyczne działania, które szkodzą społecznościom w każdym regionie świata.

Akcje w (zgodnie z ruchem wskazówek zegara od góry po lewej) Szwajcarii, Ugandzie, Nigerii, USA.

Amerykańskim właścicielom domów coraz częściej mówi się, że ich nieruchomości, uszkodzone przez ekstremalne warunki pogodowe, są "nieubezpieczalne" - podczas gdy nowa infrastruktura do eksportu skroplonego gazu metanowego jest łatwo objęta ubezpieczeniem. Organizacje oddolne w Teksasie i Luizjanie pokojowo okupowały lobby Chubbs i AIG w Houston, aby potępić tych głównych ubezpieczycieli za przyczynianie się do emisji przy jednoczesnym odrzuceniu konsekwencji.

W Londynie rebelianci sprzymierzyli się z różnymi organizacjami, aby okupować biura pięciu głównych firm ubezpieczeniowych, a później 800-osobowy oddział Carbon Bomb Defusal Squad połączył ręce wokół budynku ubezpieczyciela Llyod's of London, aby uniemożliwić komukolwiek wejście. Dyrektorzy firm ubezpieczeniowych byli również zaczepiani po pracy, a rebelianci odwiedzali lokalne puby, aby porozmawiać z nimi o zmianach klimatu.

Na znak tego, jak represyjna staje się Wielka Brytania, występ "Dirty Scrubbers" poświęcony greenwashingowi został odwołany po tym, jak oni i ich maszyna do greenwashingu zostali aresztowani w drodze. Ale imponująca kampania XR UK przyniosła owoce - dyrektor generalny firmy ubezpieczeniowej Zurich ma przeprowadzić rozmowy z aktywistami, a ubezpieczyciel Probitas wycofał wsparcie dla panafrykańskiego rurociągu EACOP i nowej brytyjskiej kopalni węgla.

Akcje przeciwko Tokio Marine w (zgodnie z ruchem wskazówek zegara od góry po lewej) Pakistanie, Japonii, Korei Południowej, Filipinach.

Wezwanie do porzucenia EACOP odbiło się echem na całym świecie; Piątki dla Przyszłości Uganda zorganizowało specjalny występ taneczny, a aktywiści Stop EACOP w Tanzanii wezwali chińskich wspieranych przez państwo ubezpieczycieli do porzucenia ekobójczego projektu.

Tokio Marine zostało osaczone przez aktywistów w całej Azji, w tym w Indonezji, Filipinach, Pakistanie i Japonii za wspieranie globalnej produkcji węgla i wycofanie się z Net Zero Insurance Alliance po naciskach ze strony lobbystów paliw kopalnych.

W ciągu tygodnia przeprowadzono ponad 100 akcji - zbyt wiele jak na jeden biuletyn. Ale jasne jest, że Ubezpiecz Naszą Przyszłość zmobilizowało niesamowitą kampanię i wywarło odpowiednią presję na branżę, która zbyt długo pozostawała niezauważona.

Śledź kampanie Ubezpiecz Naszą Przyszłość na ich stronie internetowej.


Raport specjalny

DRK krwawi dla zielonego wzrostu

CZERWIEC / LUTY | Demokratyczna Republika Konga (DRK)

Aktywiści w Gomie potępiają bezczynność państwa i społeczności międzynarodowej po brutalnych atakach wspieranych przez Rwandę bojówek. Zdjęcie: LuchaCongo.org

"W każdym telefonie jest krew Kongijczyka". Te słowa buntownika z Gomy, miasta w Demokratycznej Republice Konga (DRK), odzwierciedlają śmiertelne powiązania między wojną, rabunkiem zasobów i załamaniem klimatu.

Nigdzie nie jest to bardziej druzgocące niż w Demokratycznej Republice Konga, gdzie bojówki M23 finansowane przez rząd Rwandy, które z kolei są finansowane przez Wielką Brytanię, USA i wiele innych, popełniają masowe morderstwa i zniszczenia ekologiczne, gdy wkraczają na wschód kraju.

W rzadkich przypadkach, gdy media głównego nurtu opisują DRK, jest ona przedstawiana jako biedny naród ze "skomplikowaną" historią konfliktu. Takie ujęcie pomija jednak katalizator przemocy w regionie od czasu jego kolonizacji - rabunek zasobów.

"Konflikt, który trwa na wschodzie DRK od prawie 30 lat i jest najbardziej śmiercionośny od czasów II wojny światowej, ma głównie podłoże ekonomiczne" wyjaśnia laureat Nagrody Nobla dr Mukwege. Od 1996 roku zginęło ponad 10 milionów ludzi, a niezliczona liczba innych została przesiedlona, zgwałcona lub przymusowo zwerbowana (nawet jako dzieci!) do grup zbrojnych. "Nielegalny handel minerałami](https://ipisresearch.be/wp-content/uploads/2023/12/202010_IPIS_Armed-conflict-insecurity-and-mining-in-eastern-DRC_Accessible-PDF.pdf) jest uznawany za główną przyczynę."

W Międzynarodowy Dzień Kobiet kongijskie aktywistki w mieście Beni domagają się sprawiedliwości dla kobiet doświadczających przemocy w DRK. Zdjęcie: @luchaRDC

Obecne walki doprowadziły do przesiedlenia ponad 10 milionów ludzi, wywołując kolejną falę masowych zabójstw, gwałtów i chorób, podczas gdy bojówki plądrują lasy deszczowe kraju, nielegalnie pozyskując drewno i kłusując.

Chociaż ludność Konga od dawna jest wampiryzowana przez ekstraktywizm, a ponad 70% żyje za mniej niż 1,90 USD/dzień, DRK jest w rzeczywistości najbogatszym krajem na świecie pod względem bogactwa w zasoby naturalne.

Paliwa kopalne DRK są eksploatowane przez zagraniczne korporacje od dziesięcioleci. W 2023 r. rebelianci z Uniwersytetu XR w Gomie przemierzyli tysiące kilometrów w całym kraju, mobilizując społeczności do sprzeciwu wobec sprzedaży nowych bloków naftowych i gazowych, z których większość pokrywa się z obszarami chronionymi i byłaby połączona z ekobójczym rurociągiem EACOP.

Dziś aktywiści z Gomy spędzają długie godziny na opiece nad masowym napływem przesiedleńców wewnętrznych w obliczu niedoborów żywności i epidemii cholery. Inni członkowie ich sieci zostali przesiedleni i doświadczyli przemocy, a nawet śmierci. Dla kongijskich buntowników walka o sprawiedliwość środowiskową i walka z powtarzającymi się cyklami brutalnej grabieży zasobów to jedno i to samo.

Wiec w Nairobi w Kenii wzywa do rwandyjskiej agresji w DRK. Zdjęcie: @luchaRDC

Podczas gdy światowe finanse przygotowują się do "zielonego wzrostu", bogactwo zasobów DRK ponownie przyniosło przemoc. Największe na świecie rezerwy koltanu, ogromne złoża miedzi, diamentów, cyny, złota i ponad 63% światowego kobaltu są cenione przez uzbrojone gangi, które sprzedają je korporacjom i bogatym państwom chcącym produkować telefony, komputery, baterie i, coraz częściej, technologie energii odnawialnej.

W chaosie zaaranżowanym przez bojówki, minerały są łatwiejsze do przemycenia do Rwandy, gdzie są eksportowane. Departament Skarbu USA oszacował, że w ubiegłym roku ponad 90% złota DRK zostało przemycone do krajów takich jak Rwanda i Uganda, gdzie jest rafinowane i eksportowane, głównie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rwanda jest również głównym eksporterem koltanu na świecie, mimo że jest jednym z najmniej znaczących producentów minerałów w Afryce. Bez minerałów konfliktu, liczby po prostu się nie sumują.

W akcji solidarnościowej zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz brytyjskiego parlamentu, rebelianci potępili rząd Wielkiej Brytanii za przekazywanie Rwandzie ogromnych sum na obsługę jej ekstremalnej polityki azylowej, a tym samym pośrednie umożliwienie kradzieży 24 bilionów dolarów w zasobach naturalnych z DRK.

Buntownicy przed brytyjskim parlamentem protestują przeciwko finansowaniu przemocy w Demokratycznej Republice Konga.

Międzynarodowi darczyńcy postrzegają Rwandę jako użyteczną potęgę regionalną, dzięki której mogą kontynuować plądrowanie Afryki. Jej gospodarka rośnie, a infrastruktura rozwija się w szybkim tempie. Jednak wzrost ten przyniósł korzyści tylko niewielkiej elicie, a rząd Rwandy stał się coraz bardziej autorytarny, z nasilającymi się przypadkami naruszeń praw człowieka.

"Widzimy szczyt cynizmu, jeśli chodzi o geostrategię i politykę podwójnych standardów" - mówi jeden z buntowników w Gomie. "Widzimy, co dzieje się w Ukrainie, co dzieje się w Gazie. Dlaczego nie to, co dzieje się w Demokratycznej Republice Konga? Dlaczego nie ma sankcji wobec Rwandy, która oficjalnie, w widoczny sposób wspiera te bojówki?"

Rebelianci w DRK pilnie wzywają do zielonej transformacji, która na pierwszym miejscu stawia sprawiedliwość, a nie nowe źródła dochodów, i która raz na zawsze zlikwiduje kolonialny wyzysk. W przeciwnym razie nasza zielona transformacja stanie się czerwona od krwi kongijskich mężczyzn, kobiet i dzieci - ubocznych szkód, które wzbogacą te same stare rasistowskie elity.

Śledź XR Uniwersytetu w Gomie na Facebooku.


Podsumownie akcji

3 LUTY | Haga, Holandia: Około 2000 buntowników powróciło na autostradę A12, aby wezwać do zakończenia ogromnych dotacji na paliwa kopalne wypłacanych przez ich rząd. Była to 36. rebeliancka blokada autostrady, ale pierwsza od czasu, gdy holenderski parlament zgodził się na ponowną ocenę, a nawet zniesienie niektórych dotacji w październiku 2023 roku. Od tego czasu holenderski Senat głosował przeciwko jakimkolwiek zmianom i wszystko potoczyło się jak zwykle. Później w tym miesiącu, 40 rebeliantów zablokowało Ministerstwo Finansów za bezczynność w sprawie dotacji. Kolejna blokada A12 została zapowiedziana na 6 kwietnia.

4 LUTY | Kigali, Rwanda: Aktywiści z Scientist Rebellion protestują przed ugandyjską Wysoką Komisją i ambasadą DRK, wzywając do zakończenia zarówno EACOP, jak i aukcji torfowisk DRK w celu poszukiwania ropy naftowej.

9 LUTY | Johannesburg, RPA: XR Gauteng protestuje przed siedzibą Standard Bank, domagając się zaprzestania wspierania ogromnego rurociągu naftowego EACOP, a także różnych projektów gazowych i węglowych w całej Afryce. Policja rozpędziła niewielki, pokojowy protest, ale rebelianci obiecali wracać w każdy piątek, dopóki bank nie spełni ich żądań.

13 LUTY | Budapeszt, Węgry: Buntownicy konfrontują się z prezesem Shell Hungary podczas jego przemówienia na Uniwersytecie Korwina i (co przygnębiające) zostają odciągnięci przez innych studentów. Zdjęcie: Dániel Alföldi

14 LUTY | Włochy: XR Włochy rozpoczyna akcje w ośmiu miastach w Walentynki, aby potępić toksyczny związek między rządem a klimatem. Buntownicy w Turynie (na zdjęciu), Mediolanie, Bolonii, Treviso, Rzymie, Udine, Bari i Palermo wykorzystali ironiczne występy uliczne, aby przypomnieć ludziom o rekordowych temperaturach, powodziach i suszach, które nawiedziły kraj w ciągu ostatniego roku.

17-29 LUTY | Viiankiaava, Finlandia: Buntownicy używają stalowych rur, zamków i trójnogów, aby ponownie zamknąć miejsce odwiertów poszukiwawczych na arktycznych mokradłach w północnej Finlandii. Przemysł wydobywczy chce wydobywać nikiel i miedź z chronionego rezerwatu przyrody, a XR Elokapina kontynuuje swoją niesamowitą kampanię, aby ich powstrzymać. Złagodzone wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, ogrodzenia i stały personel ochrony utrudniły im pracę, ale buntownicy z Finlandii i Szwecji nadal zakłócają pracę wiertnic, jeżdżąc na nartach na miejsce w zespołach tak dużych jak 40 i tak małych jak jeden.

1 MARCA | Buenos Aires, Argentyna: Rebelianci dołączają do sojuszu protestujących przed Kongresem Narodowym, aby uważnie obserwować nowego prezydenta podczas jego przemówienia w stylu "state-of-the-union". Niedawno nazwał on Kongres "gniazdem szczurów" po tym, jak ten odrzucił jego ekobójczą ustawę Omnibus, która pozwoliłaby korporacjom bezkarnie plądrować zasoby naturalne kraju. W międzyczasie jego ostre cięcia gospodarcze doprowadziły do gwałtownego wzrostu inflacji i rosnącego ubóstwa w całej Argentynie.

2 MARCA | Berlin, Niemcy: Zainspirowany kampanią XR Niderlandy, sojusz "Stop Fossil Subsidies", w tym rebelianci, blokują główną drogę. 400 aktywistów wezwało do zaprzestania dotowania paliw kopalnych i potępiło plany rozbudowy autostrady w okolicy. Na każde 13 mld euro z niemieckich podatków wydanych na ochronę środowiska, co najmniej 48 mld euro przeznacza się na szkodliwe dla środowiska dotacje.

2 MARCA | Bruksela, Belgia: Również zainspirowani kampanią XR Niderlandy, do której dołączyli holenderscy buntownicy, XR Belgia także domaga się zakończenia dotowania paliw kopalnych! 150 rebeliantów zakłócało ruch miejski, dopóki nie zostali otoczeni przez policję i zmuszeni do zejścia na chodnik. W kraju zbliżają się wybory, a rebelianci planują falę działań do dnia głosowania. Zdjęcie: @Engrainagemedia

2 MARCA | Lyon, Francja: 400 aktywistów z XR Lyon i Youth For Climate Lyon odwiedza Arkema, fabrykę produkującą PFAS, czyli wieczne chemikalia, które skaziły rzeki, glebę i wodę pitną w regionie. Aktywiści wspięli się na budynek, zrzucili transparenty, zaktualizowali logo firmy i zablokowali wejścia. Przybyła na miejsce armia policji, by chronić ekobójczą firmę, użyła gazu łzawiącego, gazu pieprzowego i pałek, by usunąć protest, powodując poważne obrażenia trzem uczestnikom.

4 MARCA | Dublin, Irlandia: Rebelianci z Ponurym Żniwiarzem zebrali się przed konferencją bankową sponsorowaną przez JP Morgan, najgorszy bank na świecie, jeśli chodzi o inwestycje w paliwa kopalne od czasu porozumienia paryskiego. Relację z akcji z pierwszej ręki można przeczytać na stronie XR Irlandia. Zdjęcie: E Connolly


Ludzie XR:

Precious, Zambia

Precious pikietuje na rzecz nowej ustawy o umorzeniu długów w Lusace w Zambii.

Założyłam XR Zambia w 2018 roku, niedługo po pojawieniu się Extinction Rebellion. Nie byłam zupełnie nowa w aktywizmie klimatycznym, ponieważ byłam już zaangażowana w Citizens' Climate Lobby tutaj, w Lusace, gdzie mieszkam.

Kiedy po raz pierwszy uruchomiliśmy XR Zambia, dołączyło do nas sporo osób, choć w ciągu ostatnich kilku lat trudniej było utrzymać dużą liczbę członków. Mimo to, nasz główny zespół liczy około 20 osób i ciężko pracujemy, planując działania i edukując naszych współobywateli na temat przyczyn i skutków zmian klimatu.

Od dawna zdaję sobie sprawę z kryzysu klimatycznego i ekologicznego. Dorastałam w wiosce położonej na skraju dużego lasu, a wraz z wiekiem zauważyłam, że jest on coraz bardziej wyniszczany. Mój aktywizm zaczął się właśnie tam, od ponownego zalesiania: nakłaniania miejscowej ludności do sadzenia drzewa za każde wycięte drzewo.

W ostatnich latach w mojej rodzinnej wiosce było coraz więcej powodzi, a dom mojego ojca został zniszczony przez jedną szczególnie poważną powódź. Susze również się pogarszają, a wszystko to podnosi ceny żywności. Wiele osób nie ma wystarczającej ilości jedzenia, a wiele dziewcząt nie może uczyć się w szkole, ponieważ są po prostu zbyt głodne.

Bardzo trudne jest to, że Zambia w tak niewielkim stopniu przyczyniła się do emisji gazów cieplarnianych, ale tak bardzo cierpimy. Niepokój jest tutaj bardzo wysoki, ponieważ mamy do czynienia z coraz gorszymi suszami, powodziami i nieurodzajem. Czasami wszystko to sprawia, że chcę zrezygnować z aktywizmu - jest tak wiele cierpienia. Ale to również sprawia, że walczę dalej, ponieważ musimy walczyć, aby zakończyć to cierpienie i uczynić nasze życie lepszym. Nie mamy wyboru.

W XR Zambia pracujemy nad wieloma obszarami, w tym dostępem do czystej wody, zanieczyszczeniem plastikiem oraz edukacją klimatyczną. Obecnie koncentrujemy się na umorzeniu długów, ponieważ kraj taki jak mój nie może wiele zrobić w kwestii kryzysu klimatycznego, będąc obciążonym tak dużym zadłużeniem zagranicznym.

Ponad jedna trzecia rocznego budżetu Zambii przeznaczana jest na spłatę zadłużenia. Wraz z Debt for Climate walczymy więc o anulowanie tego niesprawiedliwego długu przez MFW, Bank Światowy i korporacje takie jak BlackRock.

Chcieliśmy zorganizować akcję w centrum Lusaki w ramach kampanii Ubezpiecz Naszą Przyszłość, ale nie mogliśmy tego zrobić, ponieważ policja nie wydała nam pozwolenia na protest. Brałam jednak udział w akcji Rebelii Matek w Międzynarodowy Dzień Kobiet, a w kwietniu organizujemy marsz wraz z Debt for Climate, który zbiegnie się w czasie ze spotkaniem MFW i Banku Światowego. Ponownie będziemy maszerować w Dniu Wyzwolenia Afryki w maju.

Sytuacja jest bardzo trudna, ale wciąż walczę i mam nadzieję, że uda nam się anulować dług, przestać zanieczyszczać planetę i polepszyć los nasz i naszych dzieci.

Jeśli znasz kogoś lub sam_a jesteś buntownikiem lub buntowniczką gdzieś na świecie, z historią do opowiedzenia, skontaktuj się z nami pod adresem xr-newsletter@protonmail.com


Lektura obowiązkowa

"Yes Marbles" dołączają do blokady A12 w Holandii - urzędnicy państwowi z pompami olejowymi zamiast mózgów.

Raport: Ubezpieczyciele potajemnie wspierający popyt na metan w USA
Rainforest Action Network i Public Citizen ujawniają, w jaki sposób co najmniej 35 globalnych firm ubezpieczeniowych zabezpiecza infrastrukturę skroplonego metanu w południowej części Zatoki Perskiej w USA, która, jeśli zostanie zbudowana, będzie eksportować takie same roczne emisje jak 239 elektrowni węglowych.

Raport: Oszustwo związane z recyklingiem tworzyw sztucznych
W tym samym miesiącu, w którym w każdym ludzkim łożysku znaleziono mikroplastik, Centrum Integralności Klimatycznej opublikowało raport na temat tego, jak Big Oil i przemysł tworzyw sztucznych promowały recykling przez ponad 50 lat, wiedząc, że nie jest to realne rozwiązanie dla odpadów z tworzyw sztucznych. Jak obrzydliwi mogą być ci ludzie?

Teledysk: Bosembo w wykonaniu Bena Kamuntu i Bena Mana (4 min.)
Ta potężna piosenka autorstwa członków Goma Slam Session, kolektywu młodych poetów i raperów z DRK, jest częścią kampanii mającej na celu dochodzenie sprawiedliwości za zbrodnie popełnione w kraju od 1993 roku do dziś, w tym te udokumentowane w raporcie UN Congo Mapping Project.

Raport: UN Global Resources Outlook 2024
"Globalne wydobycie zasobów naturalnych wzrośnie o 60% do 2060 r., co będzie miało katastrofalne konsekwencje dla klimatu i środowiska." Tak brzmi nagłówek nowego raportu ONZ. Wydobycie surowców na Ziemi wzrosło o prawie 400% od 1970 roku i już teraz odpowiada za 60% globalnego wpływu na ogrzewanie, 40% wpływu na zanieczyszczenie powietrza i ponad 90% globalnego stresu wodnego i utraty różnorodności biologicznej. Poważnie ludzie, albo kapitalizm umrze, albo my.

Artykuł: Rebelia Matek* - Spojrzenie z Kenii
Rebelia Matek* rozpoczęła swoją czwartą globalną rebelię (o której napiszemy w następnym numerze), a ten wywiad z młodą matką z Nairobi daje wgląd w to, co ten ruch oznacza dla, i jak może ewoluować wraz z, aktywistami i aktywistkami Globalnego Południa.


Ogłoszenia

Dzień Ziemi: Zarejestruj swoje kwietniowe działania!

KWIECIEŃ | Cały Świat

Dzień Ziemi już za dwa miesiące! EARTHDAY.ORG (EDO), globalny organizator Dnia Ziemi, pragnie zaprezentować waszą pracę i wesprzeć mobilizację do wydarzeń XR przez cały Miesiąc Ziemi.

Zarejestruj swoje kwietniowe działania tutaj, aby przyciągnąć aktywistów EDO na swoje wydarzenia.

Skontaktuj się z Evanem Raskinem, kierownikiem kampanii Dnia Ziemi, pod adresem raskin@earthday.org, aby omówić zaangażowanie medialne i potencjalne wsparcie finansowe.


Plan Z - film krótkometrażowy

Wkrótce

Dlaczego naukowcy mieliby łamać prawo dla zmian klimatu?

Krótkometrażowy film dokumentalny "Plan Z: Od Fartuchów do Kajdanek" śledzi drogi profesora psychologii Colina, biolog Abi i współzałożyciela "Naukowcy dla XR" Aarona do nieposłuszeństwa obywatelskiego.

Obejrzyj imponujący zwiastun, przekaż darowiznę na rzecz trwającej produkcji i zapisz się by być na bieżąco z datą premiery na oficjalnej stronie filmu.


Dziękujemy

17 LUTY | Kopenhaga, Dania: Przepełnieni miłością i wściekłością rebelianci i aktywiści z Nordyckiej Rebelii Naukowców zorganizowali walentynkową blokadę lotniska w Kopenhadze, domagając się zakazu lotów prywatnymi odrzutowcami. Czyż to nie byłoby piękne?

Dziękujemy za lekturę naszego biuletynu. Jeśli masz pytania lub opinie, czekamy na nie. Skontaktuj się z nami pod adresem xr-newsletter@protonmail.com


Ten biuletyn jest dostarczany przez XR Global Support, ogólnoświatową sieć rebeliantów, którzy pomagają naszemu ruchowi rosnąć. Potrzebujemy pieniędzy na tę kluczową pracę.

Donate What You Can


O Rebelii

Extinction Rebellion to zdecentralizowany i stojący ponad podziałami politycznymi ruch, który przy pomocy bezprzemocowych akcji bezpośrednich i nieposłuszeństwa obywatelskiego przekonuje rządy do podjęcia sprawiedliwych działań w związku z kryzysem klimatycznym i ekologicznym. Nasz ruch składa się z osób z różnych środowisk, które na wiele sposobów i w miarę swoich możliwości dzielą się swoim czasem i swoją energią. Być może mamy lokalna grupa w Twojej okolicy i zapraszamy do kontaktu. Dołącz do nas ... lub możesz nas wesprzeć, wpłacając datek.