Mówić prawdę, by móc uczyć się na błędach - refleksje po pięciu latach

Thursday, October 19, 2023 by Clare Farrell, Gail Bradbrook and Roger Hallam

Ten list zawiera osobiste przekonania założycieli Extinction Rebellion. XR Global Support wierzy, że będzie on interesujący dla buntowników i buntowniczek na całym świecie oraz wywoła ważną debatę o tym, jak możemy dostosowywać się do szybko ocieplającego się świata.

Mówić prawdę oznacza gotowość do zaakceptowania sytuacji, w której została_eś wprowadzona_y, pomyliła_eś się i musisz zmodyfikować swoje poglądy. Pięć lat od założenia Extinction Rebellion, świat, w którym żyjemy zmienia się w tak zastraszającym tempie, że wymaga od nas zrewidowania naszych poglądów i wyciągnięcia bolesnych wniosków. To już jasne, że w 2023 roku bardzo prawdopodobnie średnia temperatura wyniesie ponad 1,5 °C powyżej wartości wyjściowej z lat 1850-1900, a emisje wciąż rosną na całym świecie. Wyłącznie dzięki zaangażowaniu w prawdę możemy pomóc ludzkości i życiu wokół nas, wkraczając w tę nową, niepokojącą erę.

Pomyliliśmy się. Zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Co za tym idzie, wprowadziliśmy w błąd także Was. Zanieczyszczenie aerozolami ma decydujący wpływ na nasz globalny klimat. Istnieją inne czynniki zasługujące na większą uwagę, takie jak zasiewanie chmur czy zdrowie oceanów. Wiele z nich zostało odsunięte na bok przez naukowców, którzy skupiali się wyłącznie na CO2. Ponadto, działania IPCC nie znalazły odpowiedniego sposobu na podjęcie kwestii skrajnego ryzyka, w których dane uznano za niewystarczające lub gdzie występowała większa niepewność, takich jak aerozole, uwalnianie metanu z wiecznej zmarzliny, sprzężenia zwrotne z pożarów, czy susze uniemożliwiające pochłaniaczom spełnianie swojej roli w systemie. Wprowadziło to w błąd innych naukowców, badaczy i aktywistów, w tym nas.

Niektórzy z nas przez lata próbowali odpowiedzialnie informować o ekstremalnych i kaskadowych ryzykach, oraz poważnych konsekwencjach niepodjęcia działań kryzysowych. Pomimo założenia ruchu w oparciu o zasadę ostrożności byliśmy tępieni i tłamszeni. Przez lata byliśmy moderowani i temperowani przez ekspertów z wąskich dyscyplin, którzy wymagali od nas zmiany naszych komunikatów prasowych, wykładów, oraz umniejszania rzeczywistości i potencjalnego tempa katastrofalnych konsekwencji. Gdy wkraczamy w koszmar świata cieplejszego o 1,5°C, co najmniej o 10 lat wcześniej niż zakładały najczarniejsze oficjalne scenariusze, zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy byli zająć bardziej zdecydowane stanowisko. Obserwując, jak niektórzy czołowi klimatolodzy twierdzą, że musimy poczekać dziesięciolecia, zanim zaakceptujemy, że planeta jest cieplejsza o 1,5 °C, zdajemy sobie również sprawę z tego, że milczenie na temat naszych nieporozumień nie jest już możliwe ani dla nas, ani dla ruchu klimatycznego.

Ważne jest zrozumienie, jak doszło do tych represji. Chcielibyśmy, aby klimatolodzy, naukowcy i dziennikarze, którzy publicznie podważali naszą działalność, przyznali się do błędu, zwłaszcza że mieli tym wpływ na postawy tych, którzy nas oceniają. Ale co ważniejsze, dla dobra życia na Ziemi musimy stawić czoła tej sytuacji kryzysowej z oczami szeroko otwartymi na wszystko, co musimy zrobić od teraz. Gwałtowne ocieplanie się klimatu i ekstremalne wydarzenia ostatniego roku pokazują, że ogólne prognozy zinstytucjonalizowanej nauki o klimacie były mniej trafne niż wnioski czołowych naukowców i działaczy klimatycznych, którzy dostrzegali przerażające sygnały pomimo szumu wytwarzanego przez zaściankowość, hierarchie i przywileje. Warto zauważyć, że ekonomiści, politycy i konsultanci pociągnęli rozmowę w kierunku przeciwnym do tego najbardziej potrzebnego. Ponieważ ich wizerunek związany jest z pojęciem "autorytetu", prowadzony przez nich dyskurs nie był w wystarczająco kwestionowany przez dziennikarzy, laików czy aktywistów.

XR zawsze zależało na reagowaniu na całość kryzysu ekologicznego, nie tylko kwestie klimatyczne. Musimy ponownie wydobyć to na pierwszy plan, zarówno ze względu na klimat, jak i przyrodę. Musimy priorytetyzować ochronę i wzrost pokrywy leśnej, nauczyć się, jak przywrócić rolę oceanów w regulowaniu atmosfery, eksperymentować z rozjaśnianiem chmur morskich w Arktyce, badać każdą opcję przywracania i chłodzenia klimatu, a nawet rozważyć odwrócenie ostatnich przepisów dotyczących paliw żeglugowych, jeśli powodują one aerozolowy termination shock - "szok zakończenia". Jednocześnie musimy odrzucić kłamstwo, że społeczeństwa o wysokiej konsumpcji nie muszą sprawiedliwie ograniczać zużycia energii, a bogaci w tym przodować. Marnujemy ogromne ilości energii, co w tych okolicznościach jest nie do pomyślenia. Wzywamy teraz do powstrzymania wydobycia ropy naftowej, zakończenia ery paliw kopalnych, a także pilnego rozpoczęcia naprawy planety Ziemia, naszego jedynego domu.

Jako ludzkość, wkraczamy w nową erę, której perspektywa jest przerażająca. Pięć lat temu, w październiku 2018, zobowiązaliśmy się do życia w prawdzie. Nasze działania muszą stawić tej prawdzie czoła i działać zgodnie z otaczającą nas rzeczywistością. To oznacza trwanie w oporze i opowiedzenie się za pokojem, sprawiedliwością oraz wolnością.

Podpisano: Clare Farrell, Gail Bradbrook, Roger Hallam.

Październik 2023

*Przypis z IPCC AR6 SPM: "Poziomy ocieplenia >4 °C mogą wynikać ze scenariuszy bardzo wysokich emisji, ale mogą również wystąpić ze scenariuszy niższych emisji, jeśli wrażliwość klimatu lub sprzężenia zwrotne cyklu węglowego są wyższe niż najlepsze szacunki. {3.1.1}"


O Rebelii

Extinction Rebellion to zdecentralizowany i stojący ponad podziałami politycznymi ruch, który przy pomocy bezprzemocowych akcji bezpośrednich i nieposłuszeństwa obywatelskiego przekonuje rządy do podjęcia sprawiedliwych działań w związku z kryzysem klimatycznym i ekologicznym. Nasz ruch składa się z osób z różnych środowisk, które na wiele sposobów i w miarę swoich możliwości dzielą się swoim czasem i swoją energią. Być może mamy lokalna grupa w Twojej okolicy i zapraszamy do kontaktu. Dołącz do nas ... lub możesz nas wesprzeć, wpłacając datek.