Rebelie proti vyhynutí tleská tomu, jak lidstvo dokáže jednat rychle a účinně

Saturday, March 14, 2020 by Extinction Rebellion

banner {:.img-fluid .my-4 .text-center}

  • Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion) nabízí lásku a podporu všem komunitám po celém světě, které postihl koronavirus (COVID-19)
  • Toto globální hnutí vítá rychlost, s jakou některé vlády, organizace a instituce jednají tváří v tvář koronaviru.
  • Zatímco rychlá reakce je vzorová, proaktivní akce by mohly zmírnit největší dopady jak pandemie, tak ekologické/klimatické katastrofy. {:.huge .my-3}

13. března 2020 (všude) - smyslem existence Rebelie proti vyhynutí je ochrana a zachování života pro nás i budoucí generace. Naše globální hnutí vyjadřuje solidaritu se všemi, které koronavirus postihl.

Rebelie proti vyhynutí vítá rychlost, s jakou mnohé vlády, organizace a instituce jednají tváří v tvář krizi způsobené pandemií koronaviru COVID-19. Naše současná situace vyžaduje politickou vůli a rychlé, rozhodné činy, které umožní zmírnit následky, přizpůsobit se a překonat smrtelné nebezpečí.

Celosvětové hnutí, které vzniklo proto, aby čelilo klimatické a ekologické krizi, se této krizi přizpůsobuje a doufá, že se stane součástí síly, která v těžkých časech spojuje lidi do odolných společenství.

Protože se teď nemůžeme bez omezení shromažďovat, každá skupina XR zváží, jestli v nadcházejících týdnech a měsících bude podnikat nějaké místní aktivity souvisící s plánovanou Mezinárodní rebelií. Rebelie stále trvá a této situaci se přizpůsobí. Očekáváme, že aktivity v různých částech světa budou různé, od sousedské výpomoci po pouhé poskytování spojení.

Zatímco se hroutí klima a ekosystémy a propukají další epidemie, Rebelie proti vyhynutí (XR) bude dál vytvářet rostoucí komunitu plnou vzájemné péče a soucitu a tvořit místa, kde naživo předvede, jak by mohl vypadat jiný svět. Právě teď je čas ukázat, jak lidé dokáží spolupracovat, a předvést jiné způsoby existence. Naše komunity musí držet při sobě a chránit ty nejzranitelnější z nás. Musíme rebelovat za život.

Learn More about Extinction Rebellion

Případné další dotazy posílejte na adresu press@organise.earth


O rebelii

Rebelie proti vyhynutí je decentralizované mezinárodní nepolitické hnutí, které pomocí nenásilných přímých akcí a občanské neposlušnosti přesvědčuje vlády, aby spravedlivě jednaly proti klimatické a ekologické krizi. Naše hnutí je tvořeno lidmi ze všech koutů, kteří různými způsoby přispívají svým časem a energií. Možná máme místní skupinu blízko vás a rádi vás mezi námi přivítáme. Zapojte se …nebo zvažte finanční podporu.