details:

VAD? Havet är en av planetens främsta kolsänka och har tagit upp 30 procent av koldioxiden sedan 90 talet, och 90 procent av den totala värmen genererad av människans utsläpp. Men ett dött och mättat hav snarare släpper ut än suger upp koldioxid. Ett levande hav är alltså livsviktigt i kampen mot klimatförändringar. Samtidigt är bara tre procent av haven skyddade. Forskare är överens om att minst 30 procent måste skyddas till senast 2030 för att havet ska ha en chans att återhämta sig. Mellan 20 februari och 3 mars samlas världens ledare och förhandlar om ett globalt havsavtal som bland annat kan möjliggöra detta skydd. Vi vill göra allt vi kan för att ministern ansvarig för Sveriges position i förhandlingarna, Tobias Billström, åker till förhandlingarna i FN och gör allt han kan för att säkra ett starkt och rättvist globalt havsavtal. Under förra havsmötet i augusti stod förhandlingarna still fram tills mötets sista dagar, då delegaterna vid förhandlingsborden fick reda på den enorma press civilsamhället världen över satte på dem. Då hände något, och de kom nästan i mål. Nästan. Vi kan göra skillnad, och nu måste vi se till att världens ledare levererar ett havsavtal tillräckligt starkt för att vi, våra barn och kommande generationer skafå leva på en planet med hav och klimat i balans. NÄR OCH VAR? Manifestationen i Malmö sker lördagen den 25/2 klockan 12.00 i centrala Malmö. Innan dess är det samling för de som vill och kan från kl 10. (Vi återkommer med exakt plats för både detta och manifestationen). Mellan kl 10-11 är det introduktion för alla som inte varit på en rebellmamme-manifestation förut, så kom gärna då om du inte har det. Efter introduktionen tillverkar vi skyltar till manifestationen och övar på någon/några av våra sånger. Ta gärna med en egen bit kartong till din skylt. Vi går sedan tillsammans från samlingen till manifestationsplatsen. Det går också bra att sluta upp på plats.

Joyina umcimbi