Más información:

In aanloop naar de actie op Eindhoven Airport van 25 maart organiseren we in Eindhoven een actietraining op zondag 19 februari. Ook voor deelname aan andere acties is deze training 100% geschikt. Wil je meedoen met de acties van XR, dan is het zeer aan te raden van tevoren een Actietraining gevolgd te hebben. Het maakt niet uit of je aan acties wil meedoen met een hoog risico op arrestatie, of laag risico op arrestatie. En ook als je dat voor jezelf nog niet helder hebt, is deze training dé plek om daar achter te komen. Tijdens de training leer je alles over: – hoe het is om mee te doen met een XR-actie en hoe we die organiseren, – wat een Affiniteitsgroep is en wat het nut is tijdens een actie, – wat de juridische gevolgen zijn van burgerlijke ongehoorzaamheid, – hoe we bij XR aankijken tegen geweldloosheid en waar jij zelf de grens trekt, – de-escalatietechnieken die je kunt inzetten. De training duurt ongeveer 3 uur. Wil je meedoen, dan vinden we het fijn als je je van tevoren opgeeft. Dat kan via deze link: https://www.eventbrite.nl/e/534375390177 Deelname is gratis; evengoed zetten we een donatie-pot klaar voor wie wat kan missen ter dekking van de kosten voor de locatie. Belangrijke aanvullende info: Er is een telegram kanaal waar iedereen in zit die deelneemt aan de luchthaven actie van 25 maart. In deze groep krijg je alle relevante informatie, zoals de datum en link voor de actie-briefing, een paklijst, belangrijke updates en meer. Je kunt je hier voor die groep aanmelden: https://t.me/SOS_EindhovenAirport ———- Leading up to the action at Eindhoven Airport on March 25, we are organizing an action training in Eindhoven on Sunday February 19th. This training is also 100% suitable for participation in other actions. If you want to participate in the actions of XR, it is highly recommended to have followed an Action Training beforehand. It does not matter whether you want to participate in actions with a high risk of arrest, or low risk of arrest. And even if you don’t have that clear to yourself yet, this training is the place to find out. During the training you will learn all about: – what it’s like to participate in an XR action and how we organize it, – what an Affinity Group is and what its usefulness is during an action, – what the legal consequences of civil disobedience are, – how we at XR view non-violence and where you draw the line, – de-escalation techniques that you can use. The training takes about 3 hours. If you want to participate, we would like you to sign up in advance. You can do that through this link: https://www.eventbrite.nl/e/534375390177 Participation is free; equally, we are setting up a donation jar for those who can spare some to cover the cost of the venue. Important additional info: There is a telegram channel that includes everyone participating in the March 25 airport action. In this group you will get all the relevant information, including the date and link for the action briefing, a packing list, important updates and more. You can sign up for that group here: https://t.me/SOS_EindhovenAirport XR Eindhoven Rebelbase-Maakbasis Hurksestraat 20-50 5652 AK Eindhoven Is de poort gesloten, bel dan even naar 06 4659 3893.

Únete a un evento