Jan
10
Oliwa Razem dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - spotkanie robocze Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w porozumieniu z organizacjami ekologicznymi przygotował Plan Ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Plan wyznacza nowe rezerwaty przyrody w obrębie TPK oraz zakłada ograniczenie wycinek drzew przez ...