Přijď na otevřenou schůzku Brněnské skupiny Extinction Rebellion, kde plánujeme nadcházející akce a diskutujeme nápady jak přinést veřejnosti téma klimatické krize a přispět k její nápravě. Schůzka je otevřená všem, kterým není situace lhostejná. Přijď s nápadem i bez. ;-) Schůzka se opět koná na Slovákově 2, zvoň na zvonek "220". ------------------------------------------------------------------------------------------ Pokud je to pro Vás první setkání s Extinction Rebellion, přijďte už v 18 hodin a dozvíte se základní informace o našem hnutí.