~ English follows Dutch Maak jij je ook zorgen over de klimaat- en biodiversiteitscrisissen? Voel je je machteloos in het aanzien van machtige bedrijfslobby, en koppige politici die niet durven te handelen? Wil je leren hoe je direct en effectief kunt bijdragen om deze probleem op te lossen? Kom naar onze open bijeenkomst! Bij Extinction Rebellion (XR) voeren wij direct, effectief en geweldloos actie om onze overheid aan te zetten om onze wereld veilig te houden - wie wil dat nou niet! In deze open bijeenkomst leer je alles wat jij moet weten om bij te kunnen dragen aan deze missie. Eerst geven we een lezing van een ruim uur waarin duidelijk wordt wat de klimaat- en biodiversiteitscrisissen inhouden, hoe rampzalig de huidige koers is volgens recente wetenschappelijke inzichten, hoe zwak de reactie van onze overheid is, wat wij als XR als alternatieve reactie voorstellen, en waarom onze directe acties zo effectief zijn om dit te bereiken. Na een korte pauze gaan we in een klein uur in op hoe jij bij kunt dragen aan onze missie. Dit kan op twee manieren: 1. Je kunt een rol vinden in de organisatie. Afgevaardigde van de verschillende XR groepen in Nederland zullen aanwezig zijn om te vertellen wat hun taken zijn, en hoe jij daarbij kunt helpen. Er zijn diverse mogelijkheden van media, tot acties plannen, tot politiek bedrijven. 2. Je kunt mee gaan doen aan acties. We zullen ook uitleggen hoe je dit kunt gaan doen. TAAL Deze bijeenkomst is online. Er zullen parallel twee sessies plaatsvinden: één in het Nederlands en één in het Engels. Hier de link voor de Nederlandse sessie: https://uva-live.zoom.us/j/82811149813?pwd=MHhIT1VjRlBoNEN6U2gxTnVWREM2Zz09 —— ENGLISH Are you worried about the climate and biodiversity crises? Do you feel powerless in the face of powerful corporate lobbies and stubborn politicians who don't dare to act? Do you want to learn how you can contribute directly and effectively to solve these problems? Come to our open meeting! At Extinction Rebellion (XR) we take direct, effective and non-violent action to encourage our government to keep our world safe! In this open meeting, you'll learn everything you need to know to contribute to this mission. First, we will give an hour-long presentation explaining the climate and biodiversity crises, how disastrous the current course of action is according to recent scientific insights, how weak our government's response is, what XR’s vision to solve these problems is, and why our direct actions are so effective in achieving this. After a short break, we will explain how you can get involved in our mission. There are two mains ways to do so: 1. You can find a role in the organization. Delegates from the various local XR organisations in the Netherlands will be present to tell you what their tasks are, and how you can help. There are various possibilities, from media, to planning actions, to politics. 2. You can participate in actions. We will also explain how you can do this. LANGUAGE This gathering is online. There will be two parallel sessions: one in Dutch and one in English. Link for English session: https://us02web.zoom.us/j/85795546086?pwd=eG5tZmUzampZU1J5bnhnaExNUzhKZz09