(Ffoto/Photo Marion Phillips, wikimedia.org) SCROLL DOWN FOR ENGLISH Dechrau cynllunio prosiect cyffrous - Y Syniad Cychwynnol: Teithio i lawr Teifi o'i ffynhonnell ger Tregaron i'r môr ar Draeth Poppit. Casglu pobl a sefydliadau a chynnal digwyddiadau ar hyd y daith i edrych ar sut y gallwn gyda’n gilydd oroesi'r argyfyngau hinsawdd ac ecolegol sydd ar ddod. (I'w wneud mewn rhyw ffurf pan fydd rheolau diogelwch Covid-19 yn caniatáu) ____ Starting to plan an exciting project - The Initial Idea: To travel down the Teifi from its source near Tregaron to the sea at Poppit Sands. Gathering people and organisations and holding events along the way to look at how we can survive the coming climate and ecological crises together. (To do in some form when the Covid-19 safety rules permit) ______________ ZOOM SCROLL DOWN FOR ENGLISH - Llun 25/1/21, 6.00 -7.30yh Cyfarfod Zoom NODIADAU O unrhyw fath o gyfrifiadur / tabled / ffôn clyfar, ac ati. Defnyddiwch y ddolen hon a byddwch yn ymuno â'r cyfarfod: https://us02web.zoom.us/j/81179062393... Meeting ID: 811 7906 2393 Passcode: 480537 Mae ein cyfarfodydd yn agored i bawb sydd â diddordeb yng Ngwrthryfel Difodiant, - mwyaf i gyd, gorau i gyd! Ymunwch â ni 🙂 ____________________ Mon 25/1/21, 6.00 -7.30pm Zoom meeting NOTES From any kind of computer / pad / smart phone, etc. Just use this link and you'll join the meeting: https://us02web.zoom.us/j/81179062393... Meeting ID: 811 7906 2393 Passcode: 480537 Our meetings are open to anyone interested in XR, the more the merrier! Join us 🙂