details:

Verden brænder med katastrofale konsekvenser for livet på Jorden. Aalborg Portland er Danmarks største CO2-udleder. De står for hele 4% af landets indenlandske udledninger(1). Med regeringen har de indgået en særaftale, der unddrager dem fra reelt at bidrage til Danmarks klimamål. I samarbejde undergraver de demokratiet, og cementerer et klimakollaps med uoprettelige skader på planeten. D. 23. april laver vi en større aktion, hvor vi kreativt vil forstyrre cementgigantens produktion. Det gør vi for at lægge pres på virksomheden, og kræve at de nedskalerer eller lukker ned for at imødegå en demokratisk, grøn omstilling af samfundet. Flere detaljer om aktionen kommer snart. Vi tager hensyn til alles sundhed. Da vi stadig er i en pandemi, vil vi tilpasse aktionen efter hvordan situationen er på givne tidspunkt. Det kan betyde, at vi laver flere små aktioner i andre dele af landet også. Klimaretfærdighed betyder at forureneren skal betale. Særaftalen illustrerer regeringens udemokratiske og direkte uholdbare tilgang til klimapolitik, hvor økonomiske interesser sættes over mennesker og planeten. Vi mener, at det er vores moralske pligt fredeligt at bryde de love, der etablerer, beskytter eller reproducerer sammenbruddet af Jordens økosystemer. Cementproduktion er en gigantisk kilde til drivhusgasudledninger og luftforurening. Det er ikke muligt at gøre selve cementproduktionen klimaneutral, og den kan derfor ikke forsvarligt være en del af en fortsat beboelig verden i dens nuværende omfang. Der findes alternativer. Fx er træ som byggemateriale holdbart, kræver et minimum af energi at producere, oplagrer CO2 og er fleksibelt at bygge med. Samtidig vil det skabe mange flere, gode og sunde arbejdspladser end cementproduktionen. Aalborg Portland eksporterer ca. halvdelen af deres cement. Samtidig har de en udledning af 731kg CO2 pr. ton grå cement - mens verdensgennemsnittet er 540 kg CO2 pr. ton. Her er der altså en omvendt lækage-effekt, hvor regeringens særaftaler bidrager enormt til eksport af mere skadelig cement til andre lande. (1) Opgjort efter klimaloven

Join event