(English below) Er du interesseret i pressearbejde? Glad for at skrive? Og er bekymret for verdens tilstand? Vi afholder infomøde for alle, som er interesserede i at komme med i XRs nationale mediegruppe. Så uanset hvor du befinder dig i landet, er du velkommen. Vi giver en kort introduktion til hvem XR er og introducerer os der sidder i mediegruppen i øjeblikket. Desuden vil vi fortælle hvad vi laver i mediegruppen samt hvorfor mediearbejdet er vigtigt & høre dig fortælle dine tanker omkring gruppen og hvordan du kunne tænke dig at bidrage. Hvad laver vi? * Pressemeddelelser * Holder kontakt til journalister * Udarbejder XRs offentlige budskaber * Talspersontræninger * Koordinerer medie interviews * Laver guides til mediearbejde * Mv! Hold dig ikke tilbage. Dette er arbejde alle kan lære. Vi er alle startet fra bunden, men har lært det undervejs. Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86132726941 Are you interested in doing press work? Do you like writing? And are you worried about the state of the world? We are having an info meeting for everyone who is interested in joining XR's national media group. So no matter where you live in the country, you are welcome to join us. We'll give a brief introduction to XR, tell what we do in the media group and why the media work is important. Lastly we'll hear your thoughts about the group and how you would like to contribute. What do we do? * Press releases * Keeps in touch with journalists * Prepares XR's public messages * Spokesperson trainings * Coordinate media interviews * Makes guides for media work * Etc! Do not hold back. This is work everyone can learn. We all started from scratch, but have learned it along the way. Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86132726941