details:

💬Joka neljäs vuosi eduskunnassa käydään koloniaalista keskustelua saamelaiskäräjälaista. Kokoonnutaan yhteen kirjoittamaan kansanedustajille sähköpostia Saamelaiskäräjälaista! 💬Every four years there is a colonial debate in Parliament on the Sámi Act. Let's get together to write an email to MPs about the Sámi Parliament Act! Helsingissä ✨ ke/wed 11.1 4pm-8pm ✨ ke/wed 18.1 4pm-8pm Ilmoittautuminen meilillä osoitteeseen: antirasismi(at)elokapina.me Tapahtuma on keskustan lähettyvillä ja etäosallistuminen on mahdollista. To register, please send an email to: antirasismi(at)elokapina.me. The work shop is close to the city center and remote participation is also possible. *english bellow* ⚖️ ⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️ "Konstit ovat monet sanoi poliitikko, kun lain uudelle lausuntokierrokselle lähetti. Tai että kiusa se on pienikin kiusa, sanoi kansanedustaja, kun valiokuntakorttia vilautti. Arvoasioista ei voida kiistellä, sanoi ministeri, kun hallituslupauksensa petti." -Liisa Holmberg Lapinkansa 6.12.2022 🇫🇮 Nykyisessä saamelaiskäräjälaissa on useita puutteita ja Suomi on saanut useita huomautuksia sen ihmisoikeusloukkauksista. Kesällä 2022 YK:n rotusyrjintäkomitea CERD moitti Suomea toistuvista ihmisoikeusrikkomuksistaan. Laki tulee ilman koloniaalisen viivyttämisen käyttöä päivittää muotoon, joka kunnioittaa saamelaisten itsemäärittelyoikeuksia ja takaa saamelaisten itsehallinnon. 💭Haluatko ymmärtää enemmän sitä, miten valiokuntien odotuttamisena ilmenevä kolonialismi toimii? Tule kansalaisvaikuttamaan ja kirjoittamaan meilejä valiokuntien politikoille, tekemällä oppii. 🖋Minkä takia kansalaispaine on tarpeellista? Alkuperäiskansojen oikeudet eivät etene itsestään ilman kansalaispainetta koloniaalisessa poliittisessa järjestelmässä. Saamelaiskäräjälaki on lausuntokierroksella tammikuussa metsätalousvaliokunnassa, talousvaliokunnassa ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnissa ja helmikuussa perustuslakivaliokunnassa. Saamelaiskäräjälain uudistusta venyttämällä Suomen hallitus kolonisoi saamelaisia ja Saamenmaata. 📢“Mitä on tämä politiikka, jossa avataan joku kysymys ja sitten pidetään sitä pöydällä hamaan tulevaisuuteen asti toteamalla viimeisessä instunnossa, että ei me voidakaan tätä tehdä. Joku lupaus on koko ajan siellä, kokoajan tehdään joitain selvitystyötä – kokoajan tehdään raportteja ja käydään keskusteluja - mutta ne eivät vie mihinkään. Mielenkiintoista tässä on se, miksi se ei vie mihinkään, vaikka koko ajan halutaan pitää sitä mielikuvaa yllä, että se menee läpi.” - Lapin yliopiston tutkijatohtorit Marjo Lindroth ja Heidi Sinevaara-Niskanen, Areena Jakso 2 alkuperäiskansat ja toivon valta ⚖️ ⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️ "There are many tricks, said the politician when he sent the law for a new round of consultation. Or that even a little teasing is a little teasing, said the MP, flashing his committee card. Values cannot be disputed, said the minister, when his government promise was betrayed." -Liisa Holmberg Lapinkansa 6.12.2022 The event will take place: 🇫🇮 The Sámi Parliament Act is being reformed because the Finnish state is violating the human rights of the Sámi with the current law. Finland has received comments from the UN Committee on Racial Discrimination (2022) and the UN Human Rights Committee (2019). With the current law, Finland is also violating the records of binding international treaties on the rights of indigenous peoples (CERD & KP treaties). If the reform of the Sámi Parliament Act fails once again, Finland's international reputation as a defender of human rights will suffer significantly. 💭Do you want to understand more about how colonialism, in the form of waiting for committees, works? Come and get involved and write emails to committee politicians. Doing is learning. 🖋Why is civic pressure necessary? Indigenous peoples' rights do not advance by themselves without citizen pressure in a colonial political system. The Sámi Parliament Act will go through the consultation process in January in the Forestry Committee, the Economic Committee and the Employment and Equality Committee, and in February in the Constitutional Committee. By extending the reform of the Sámi Parliament Act, the Finnish government is colonising the Sámi and the Sámi land. 📢"What is this policy of opening an issue and then keeping it on the table until the future by saying at the last instance that we can't do this. There is always some promise, there is always some analysis - there are always reports and discussions - but they go nowhere. What's interesting is why it's going nowhere, when all the time they want to keep up the image that it's going to go through." - University of Lapland, research professors Marjo Lindroth and Heidi Sinevaara-Niskanen , Areena Jakso 2 Alkuperäiskansat ja toivon valta (eng Indigenous peoples and the power of hope) ⚖️ ⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️ #saamelaiskäräjälaki #saamelaiskäräjälakinyt #ihmisoikeudet #actnow

Join event