🚲Neblokujeme dopravu, jsme její součástí! 🚲 První den velké rebelie se sejdeme v 17:00 na Klárově, odkud bude po chvíli vyrážet cyklojízda. 🚲 Cyklojízdy jsou oslavou volného pohybu ve městech. Poukazují na počty lidí, kteří by chtějí využívat kolo ke každodenní dopravě a to hlavně po městech, která tomu v současnosti nejsou dostatečně přizpůsobená. Jsou výzvou k akci volených zastupitelů a úřadů, aby zajistili bezpečnost a pohodlí všech účastníků silničního provozu a tedy i cyklistů. Pokud chceš pomoct s bezpečným průjezdem, přijď prosím o hodinu dřív (v 16:00) // ENGLISH 🚲We are not obstructing the traffic, we are the traffic! 🚲 Critical mass will take place during the first day of Big Rebellion. We will meet at 17:00 at Klárov from where we will be leaving after a while. Critical mass is a celebration of free movement in cities. The idea is to bring attention to the numbers of people who would like to use bicycle on daily basis, especially in cities which are currently insufficiently customized to it. They are a call to action to councils, governments and road planners to secure comfort and safety of all participants of traffic, which means also of cyclists. If you want to assist in ensuring a safe journey, please come one hour earlier (at 16:00).