szczegóły:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w porozumieniu z organizacjami ekologicznymi przygotował Plan Ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Plan wyznacza nowe rezerwaty przyrody w obrębie TPK oraz zakłada ograniczenie wycinek drzew przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Jednakże na początku grudnia wojewoda pomorski Dariusz Drelich uchylił opracowany Plan Ochrony dla TPK. Jednocześnie Lasy Państwowe są w trakcie układania nie tylko stosów wyciętych w TPK drzew, ale także aktualizacji Planu Urządzenia Lasu, który ma obowiązywać przez najbliższe 10 lat. Haniebna decyzja wojewody otwiera zatem drogę LP do zarządzania TPK wedle własnych wytycznych. Gdyby zaakceptował on Plan Ochrony TPK, to LP byłyby zmuszone do uwzględnienia umieszczonych w nim zapisów. Jako mieszkańcy przyległych do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego miejscowości, jesteśmy zbulwersowani decyzją wojewody, w związku z czym spotykamy się w najbliższy wtorek, aby wspólnymi siłami naradzić się co możemy zrobić w związku z zaistniałą sytuacją, ale także zastanowić się jak wpłynąć na Lasy Państwowe, aby te ograniczyły trwającą od wielu lat dewastację tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru. W obecnym czasie, drastycznie postępującej i wręcz rozpędzającej się zmiany klimatu, lasy są jednymi z obszarów, które wymagają priorytetowej ochrony. Pełnią one szereg niezastępowalnych funkcji, które mają bezpośrednie przełożenie na jakość naszego życia, a ich wycinka prowadzi do emisji ogromnych ilości gazów cieplarnianych, osuszania przyległego terenu, a także zaniku bioróżnorodności. Jeżeli chcemy cieszyć się zdrowym i spokojnym życiem, ochrona TPK jest koniecznością. Dlatego zapraszamy do wspólnej rozmowy i działania każdego, komu nie jest obojętny los TPK, organizmów w nim żyjących, a także nas wszystkich, ale również tych, którzy chcieliby jedynie zorientować się w temacie. Jeśli chcesz zobaczyć gdzie i jak rozległe będą planowane przez LP wycinki na 2023 rok, kliknij w link 👉 https://mapy.lasyiobywatele.pl/zanim-wytna-twoj-las.html Zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności mogą doprowadzić nasze społeczeństwa do upadku. Rebelia przeciw wymieraniu trwa. Czekamy na Ciebie. #TrójmiejskiParkKrajobrazowy #LasyPaństwowe #ExtinctionRebellion #ZmianyKlimatu #UtrataBioróżnorodności #EuropejskaStolicaWolontariatu

Dołącz do wydarzenia