szczegóły:

[NL] (FR , EN ↓↓) Zoals jullie weten wordt van 31/10 - 12/11 in Glasgow de COP26 top georganiseerd waar wereldleiders de toestand van onze planeet zullen bespreken. Extinction Rebellion Belgium zal een Nationale Actie organiseren op zaterdag 6 november 2021 in Brussel "COP26: Requiem for a Species?" om onze beleidsmakers duidelijk te maken dat deze top de laatste kans zal zijn om verschillende kantelpunten te vermijden en er ernstige maatregelen nodig zijn om deze crisis van ecocide om te keren. 👉 Blijf op de hoogte voor meer informatie op onze kanalen (Facebook, Instagram, Mattermost, extinctionrebelllion.be, pers) in de komende weken. ﹒ [FR] Comme vous savez, le sommet COP26 sera organisé du 31/10 - 12/11 à Glasgow où les leaders mondiaux rediscuteront de l'état de notre planète. Extinction Rebellion Belgium organisera une action nationale le samedi 6 novembre 2021 à Bruxelles intitulée "COP26 : Requiem for a Species?". Nous devons faire comprendre à nos décideurs politiques que ce Sommet sera la dernière occasion d'éviter le franchissement irréversible de plusieurs points de bascule et que des mesures strictes sont indispensables pour inverser cette crise écocidaire. 👉 Restez à l'écoute pour plus d'informations sur nos plates-formes et canaux de communication (Facebook, Instagram, Mattermost, extinctionrebellion.be, presse) dans les semaines à venir. ﹒ [EN] As you already know the COP26 summit will be organised from 31/10 - 12/11 in Glasgow where world leaders will discuss the state of our planet. Extinction Rebellion Belgium will organise a National Action on Saturday 6th of November 2021 in Brussels "COP26: Requiem for a Species?" to make our policymakers clear that this summit will be the last chance to avoid several tipping points and firm actions are needed to reverse this crisis of ecocide. 👉 Please, stay tuned for more information on our channels (Facebook, Instagram, Mattermost, extinctionrebelllion.be, press) in the following weeks.

Dołącz do wydarzenia