details:

SCROLL DOWN FOR ENGLISH - WEEKLY PLANNING MEETINGS https://us02web.zoom.us/j/81179062393?pwd=VXZYeGxaVjhVc0NnRGxGNHpmYzc1UT09 Meeting ID: 811 7906 2393 Passcode: 480537 YN YSTOD ADEG COVID AC YNYSU: Cyfarfod Cynllunio Wythnosol - Gwrthryfel Difodiant Aberteifi Llun, 5:15 yp - 7:00 yh Cyfarfod Zoom i ddechrau am 5.15 bob wythnos, gydag amser cymdeithasol wedyn. NODIADAU Cyfarwyddiadau i gyfarfod Zoom Aberteifi ar nos Lun: O unrhyw fath o gyfrifiadur / tabled / ffôn clyfar, ac ati. Defnyddiwch y ddolen hon a byddwch yn ymuno â'r cyfarfod: https://us02web.zoom.us/j/81179062393?pwd=VXZYeGxaVjhVc0NnRGxGNHpmYzc1UT09 Meeting ID: 811 7906 2393 Passcode: 480537 Mae ein cyfarfodydd yn agored i bawb sydd â diddordeb yng Ngwrthryfel Difodiant, - mwyaf i gyd, gorau i gyd! Ymunwch â ni 🙂 Mae XR Aberteifi yn grŵp lleol sy'n cefnogi ac yn hyrwyddo mudiad RisingUp, Gwrthryfel Difodiant (https://www.facebook.com/ExtinctionRebellion/). https://xrcymru.wales/cy Ymunwch â'r Gwrthryfel! ____________________ DURING COVID AND SELF-ISOLATION: Weekly Planning Meeting - Extinction Rebellion Cardigan Mon, 5:15pm - 7:00pm Zoom meeting to start at 5.15 every week, with social time afterwards. NOTES Cardigan Monday evening Zoom instructions: From any kind of computer / pad / smart phone, etc. Just use this link and you'll join the meeting: https://us02web.zoom.us/j/81179062393?pwd=VXZYeGxaVjhVc0NnRGxGNHpmYzc1UT09 Meeting ID: 811 7906 2393 Passcode: 480537 Our meetings are open to anyone interested in XR, the more the merrier! Join us 🙂 XR Cardigan is a local grouping supporting and promoting the RisingUp movement, Extinction Rebellion (https://www.facebook.com/ExtinctionRebellion/) https://xrcymru.wales/ Join the Rebellion!

Join event