details:

(English & Link below) XR har under en tid behandlat frågan om huruvida ett kompletterande nationellt krav ska antas. Den processen har nu nått sitt slut och under denna onlineträff berättar vi om resultatet, processen och hur vi kan gå vidare med detta arbete. Hoppas att du vill delta! XR has for some time been considering whether a supplementary national demand should be adopted. The process has now reached its final step and during this online meeting we will present the result, the process and how we can continue this work. Hope to see you! Här kommer du hitta länken inför mötet. Here you will later on find the meeting link.

Join event