Maak jij je ook zorgen over de klimaat- en biodiversiteitscrisissen? Voel je je machteloos in het aanzien van machtige bedrijfslobby, en koppige politici die niet durven te handelen? Wil je leren hoe je direct en effectief kunt bijdragen om deze probleem op te lossen? Kom naar onze open bijeenkomst! Bij Extinction Rebellion (XR) voeren wij direct, effectief en geweldloos actie om onze overheid aan te zetten om onze wereld veilig te houden. In deze bijeenkomst leer je alles wat jij moet weten om bij te kunnen dragen aan deze missie. De bijeenkomst is online via zoom. Er zullen parallel een Nederlandse en Engelse sessie zijn. De link voor de Nederlandse sessie: https://xrb.link/L7Mbe99 PROGRAMMA - 14-15: MEER WETEN? Een lezing waarin duidelijk wordt wat de klimaat- en biodiversiteitscrisissen inhouden, hoe rampzalig de huidige koers is volgens recente wetenschappelijke inzichten, hoe zwak de reactie van onze overheid is, wat wij als XR als alternatieve reactie voorstellen, en waarom onze directe acties zo effectief zijn om dit te bereiken. Hierna kun je kiezen tussen twee opties. Mocht je bovenstaande lezing al kennen, schroom dan niet om meteen om 15 aan te sluiten! - 15-16: DOE MEE: Organiseren Een sessie waar we uitleggen hoe onze organisatie werkt, en hoe jij hierbij betrokken kunt raken. Er zijn diverse mogelijkheden van media, tot acties plannen, tot politiek bedrijven. - 15-16: DOE MEE: Actie Een sessie waarin we meer vertellen over onze acties en hoe je daar aan mee kunt doen. —— ENGLISH Are you worried about the climate and biodiversity crises? Do you feel powerless in the face of powerful corporate lobbies and stubborn politicians who don't dare to act? Do you want to learn how you can contribute directly and effectively to solve these problems? Come to our open meeting! At Extinction Rebellion (XR) we take direct, effective and non-violent action to encourage our government to keep our world safe! In this session, you'll learn everything you need to know to contribute to this mission. The session will be online via zoom. There will be two parallel session: one in Dutch and one in English. Link for English session: https://xrb.link/d7TG97 PROGRAM: - 14-15: KNOW MORE A talk explaining the climate and biodiversity crises, how disastrous the current course of action is according to recent scientific insights, how weak our government's response is, what XR’s vision to solve these problems is, and why our direct actions are so effective in achieving this. After this, you choose between two options. If you’ve visited our talk before, you’re free to join from 15 on! - 15-16: HELP ORGANISE A session where we’ll explain how our organisten works, and how you can get involved. waar we uitleggen hoe onze organisatie werkt, en hoe jij hierbij betrokken kunt raken. There are various possibilities, from media, to planning actions, to politics. - 15-16: JOIN ACTIONS A session where we’ll explain more about our actions and how you can partake in them.