Op vrijdagochtend van 10:00 – 11:30 is er een grote (niet-arresteerbare) manifestatie op het Gustav Mahlerplein. Sprekers uit verschillende sociale bewegingen zullen het hebben over klimaat- en sociale rechtvaardigheid. [English below] Aanwezig zijn Free West Papua, Queers 4 Climate, XR Youth en sprekers uit de culturele sector. Ook zal er mooie muziek zijn. Het definitieve programma volgt. --- On Friday morning from 10:00 - 11:30 there will be a large (non-arrestable) manifestation on the Gustav Mahlerplein. Speakers from different social movements will talk about climate and social justice. Present are Free West Papua, Queers 4 Climate, XR Youth and speakers from the cultural sector. There will also be beautiful music. The final program will follow.