details:

Gruvor etableras, vindkraftverk ska byggas, skogar ska fällas, men till vilket pris? I århundranden har Sápmi varit utsatt för kolonialism och extraktivism, som har lett till en stegvis exploatering av naturen. Att fortsätta rättfärdiga dessa övergrepp och tycka sig ha mer rätt till naturresurserna än de som bor på marken, och som har bott där i tusentals år, är kolonialism. Statens kolonisering av Sápmi pågår än idag. Sverige har fortfarande inte ratificerat ILO 169, konvention om urfolks rättigheter, trots att den etablerades för mer än 30 år sedan. Något som lett till kritik från bland annat FN, OECD och Europarådet. I enighet med Ol-Johán Sikku, representant för Sametinget, kräver vi att: Svenska staten ska stoppa all prospektering, nya undersökningstillstånd, arbetsplaner och koncessionsansökningar i avvaktan på att Sverige lever upp till internationell urfolksrätt. Samerna ska ges en bestämmande rätt och Sametinget ska ha ett avgörande inflytande över samiska marker. Lagstiftningen måste ändras så att samernas behov av land och vatten ska väga tyngre än utländska riskkapitalisters vinstintressen. Dagens politik är en fortsatt kolonisation av det samiska folket och Sápmi. Det är nog nu! Ingen mer extraktivsm i Sápmi.

Participer à l'évènement