Jordens Dag fejring Aalborg 2020 // Earth Day celebration 2020 Vi fejrer Jordens Dag i Aalborg den 25. april 2020 i Medborgerhuset. Det bliver et hyggeligt arrangement med musik, mad og andre festlige indslag. Temaet er Klima Aktion. Arrangementet er et samarbejde mellem forskellige klima og miljø organisationer i Aalborg kommune. Mere info følger. // We celebrate Earth Day in Aalborg the 25th of April 2020 in Medborgerhuset. It will be a fun day with music, food and other festivities. The theme will be Climate Action. The event is a cooperation between different climate and environmental organizations in Aalborg. More info will follow.