Ahdistaako Australian maastopalot? Turhauttaako ilmastopolitiikan hitaus? Oletko miettinyt, missä voisit tavata muita ihmisiä, jotka jakavat samat huolet ja joilla on halu toimia? Helsingin Elokapinan uusien ilta on paikka, jossa voit keskustella ilmastokriisin herättämistä ajatuksista ja pohtia Elokapinan ilmastotoimintaan osallistumista. Uusien iltaan voi matalalla kynnyksellä tulla juttelemaan pidempään toiminnassa mukana olleille kapinallisille ja nauttia samalla kupposen kahvia. Nähdään kapinatilassa! Do the Australian wildfires make you anxious? Is the slowness of climate politics frustrating you? Have you wondered where you could meet other people who share the same concerns and have a desire to act? The newcomers' evening of XR Helsinki is a place where you can come to discuss the ideas raised by the climate crisis. There you also can consider participating in the climate action of XR and you can chat with the other rebels while enjoying a cup of coffee. See you!