Miljoenen tonnen diepgevroren vlees uit fabrieksboerderijen van de ene kant van de oceaan naar de andere stomen, dat draagt bij tot het ontstaan van pandemieën (zie https://newsweek.be/waarom-ook-het-vlees-dat-wij-eten-het-grootste-risico-op-een-pandemie-vormt/?fbclid=IwAR0DLNr88E9VpOGZ26UdUiY2dnHjUjN2e__sQaeVeHu3hSaifDL-Hd7F718) Je hoort vaak: "think global, buy local!" En toch gaan de vrijhandelaars en de agrobusiness voort met hun nietsontziende geleur van onwenselijke producten naar de andere kant van de wereld. Binnen het kader van CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada, wordt het nu mogelijk om jaarlijks 80.000 ton diepgevroren varkens- en rundsvlees uit Canada te exporteren naar onze contreien. Onze eigenste haven van Gent (North Sea Port) zette vlak voor de coronacrisis een douanepost op om de import van diepgevroren voeding te controleren. (https://www.vilt.be/invoer-van-vlees-voortaan-ook-via-gentse-haven?fbclid=IwAR2G2d0s9Vfjjzsh_BA0yg9Q2sPK5ZfeRp430WZTaX5jttZSPw1KDV01pco) En dit terwijl onze boeren nu al kreunen onder dumpingprijzen voor de supermarkt. Terwijl kostendekkende lokale voedselproductie in de lift zit, wil men de lokale boer nog verder uitknijpen, door hem nog een extra Canadese concurrent te geven. Gaan we zo het klimaat redden en de coronacrisis aanpakken?? De covid-pandemie is een duidelijk teken dat de eindeloze liberalisering van markten stopgezet moet worden. De coronacrisis toont aan dat internationale handel zeer kwetsbaar is en we dus zelf, lokaal, onze voedselzekerheid moeten uitbouwen. Met respect voor de planeet. WIJ VRAGEN DUIDELIJKHEID over de betrokkenheid van onze haven in deze onverantwoorde wereldhandel van varkens- en rundvlees, producten waarvan ons land en Europa al een groot overschot heeft. ONS STANDPUNT: Er is geen enkel argument waarom onze haven dit vlees zou moeten in ontvangst nemen. Los van de kwaliteit van dat vlees en de vraag of die effectief beantwoordt aan de Europese normen, vinden wij dat vanuit klimaatstandpunt, vanuit een sociaal en ecologisch standpunt een dergelijke investering onverantwoord is. Daarentegen moeten we werken aan voedselsoevereiniteit en de omslag van onze landbouw naar een duurzame korte keten. De enige reden achter deze onverantwoord lange voedselketen is om de prijs voor de producent van voeding laag te houden. Geen enkele studie heeft bewezen dat dit soort wereldhandel uiteindelijk de prijs van de consument ten goede komt. De enige die voordeel heeft bij dit project is Cargill en zijn slachterijen in Canada. Op WOENSDAG 23 SEPTEMBER om 17u voeren we ACTIE vóór de koelinstallaties, en zetten we symbolisch het slot op de deur voor CETA-vlees, als signaal aan het Gents stadsbestuur. Dit vlees komt hier niet binnen! AFSPRAAK: SKALDENSTRAAT 56 OM 17u. CORONAMAATREGELEN: Ter bescherming van onze activisten vragen we aan alle deelnemers om 1,5 meter afstand te behouden en ten aller tijden een mondmasker te dragen. Ontsmettingsmiddel wordt voorzien. EN VERDER: Dezelfde boodschap brengen wij ook op vrijdag 25 september om 16u aan de Europese top op het Schumannplein in Brussel. De EU gaat namelijk 750 miljard euro schuld aangaan om de strijd tegen de klimaatsverandering en corona-investeringen te financieren. Wij zullen daar ook onze boodschap brengen want investeringen om CETA-vlees in onze haven binnen te brengen hebben wij niet nodig. Evenmin wil de burger daarvoor de financiële risico's op zich nemen door schuld aan te gaan op de financiële markten, terwijl de nationale bank massa's geld drukt voor de haute finance, Cargill , Ineos, e.a.