- English BELOW - ------- Op zondag 15 maart gaan we samen dansen voor het leven. Klimaatrebellie kan namelijk ook heel leuk zijn! We herstellen de cultuur door te verbinden, en maken de straten onveilig met onze epische danspasjes en onze serieuze boodschap: het moet anders. Het kán anders. 🕺🏼💃🏼🕺🏼💃🏼🕺🏼💃🏼🕺🏼 Aangezien onze overheid tot 3 keer toe de uitspraak in de Urgenda zaak probeert te omzeilen, en ook nu, na 3 keer verloren te hebben, inzet op het laagste minimum: 25% reductie t.o.v. 1990, wordt dit het jaar waarin we allemaal in actie moeten komen. De zaak is gewonnen, maar het beleid is er nog niet. 25% reductie is nog steeds bij lange na niet genoeg om ons veilig te houden. Op naar de 40%! 12:00 - Repeteren in het Oosterpark 13:00 - De straten van Amsterdam op 14:30 - Einde en debrief/afterparty (locatie wordt later bekend gemaakt) Civil Discobedience is over komen waaien vanuit XR Melbourne en was daar een groot succes. Kijk hoe het er daar aan toe ging voor inspiratie: https://vimeo.com/365745011 Denk ook zeker aan een outfit die solidariteit met Australië en de miljard dieren die daar gestorven zijn. TREK AAN: Je beste, meest kleurrijke disco-outfit (glitters, bell-bottoms, brillen) en comfortabele dansschoenen. Je meest positieve, doch strijdbare energie. We brengen wat extra discokleding mee voor de zekerheid. NEEM MEE: Je vrienden, je oma, je buurtgenoten, je baas of werknemer, je dansjuf, die ene Tinder of Grindr-date van een paar maanden geleden, IEDEREEN! Kinderen zijn ook welkom, als ze vergezeld worden door volwassenen, we gaan ten slotte het verkeer blokkeren. Neem ook water en wat snacks mee. We gaan de pasjes vlak voor de actie oefenen, maar om je vast voor te bereiden kan je met deze video thuis alvast oefenen: https://vimeo.com/371032106 Ben je enthousiast over deze actie en lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur een bericht via onze FB-pagina en kom erachter hoe je kan komen helpen. We zoeken nog mensen om te helpen met flyeren, voor well-being tijdens de actie, maar vooral natuurlijk mensen die willen komen dansen voor een veilige toekomst! DE STRATEN WORDEN ONZE DANSVLOER! TOT SNEL 💖⚡️ Tijdens dit event/deze actie kunnen foto's of video opnames worden gemaakt. ------ On Sunday 15th March we will come together and dance for life. To show that rebelling for the climate can also be a lot of fun! We will restore the culture by connecting, and make the streets unsafe with our epic dance moves and our serious message: things must change. Things can change. 💃🏼🕺🏼💃🏼🕺🏼💃🏼🕺🏼💃🏼🕺🏼💃🏼 Since our government tried to circumvent the ruling in the Urgenda case 3 times, and now, after having lost 3 times, bet on the lowest minimum: 25% reduction compared to 1990, this will be the year in which we all have to take action. The case has been won, but the policy is not there yet. A 25% reduction is still far from enough to keep us safe. We need to demand 40%! 12:00 - Rehearsing in the Oosterpark 13:00 - Take to the streets of Amsterdam 14:30 - End and debrief / afterparty (location will be announced later) Civil Discobedience originated at XR Melbourne and was a great success there. See how things went there for inspiration: https://vimeo.com/365745011 Think about an outfit that expresses solidarity with Australia and the 1 billion animals that died. WHAT TO WEAR: Your best, most colorful disco outfit (glitter, bell bottoms, glasses) and comfortable dance shoes. Your most positive, yet combative energy. We bring some extra disco clothing just in case. WHAT TO BRING: Your friends, your grandmother, your neighbors, your boss or employee, your dancing teacher, that one Tinder/Grindr date from a few months ago, EVERYONE! Children are also welcome, if they are accompanied by adults, keep in mind that we will be blocking traffic. Also bring water and some snacks. We are going to practice the steps just before the action, but to prepare yourself you can already practice with this video at home: https://vimeo.com/371032106 Are you enthusiastic about this action and would you like to participate? Send a message via our FB page and find out how you can come and help. We are still looking for people to help with flyers, for well-being during the action, but especially people who want to come and dance for a safe future! THE STREETS WILL BE OUR DANCEFLOOR. SEE YOU THERE 💖⚡️ During this event/action, your picture can be taken or videos can be recorded.