🇾đŸ‡Ș Klimatkrisen och den ekologiska krisen Ă€r hĂ€r, och för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna behöver vĂ„ra makthavare agera med full kraft. Men det gör de inte. Vi Ă€r inte i nĂ€rheten av att klara Parisavtalet, och dĂ€rmed inte heller i nĂ€rheten av en sĂ€ker framtid dĂ€r mat pĂ„ bordet, ett tryggt hem och en god hĂ€lsa Ă€r tillgĂ€ngligt för alla. Det Ă€r uppenbart att vi inte kan begrĂ€nsa klimatkrisen inom dagens politiska och ekonomiska system hur mycket vi Ă€n vill. DĂ€rför samlas vi i Stockholm den 28-30 augusti och krĂ€ver systemförĂ€ndring. Tillsammans krĂ€ver vi att vĂ„ra makthavare sĂ€krar en trygg framtid, för oss sjĂ€lva, vĂ„ra barn och allt levande. För att det enda hoppet som finns kvar, kommer frĂ„n mĂ€nniskor som dig. FrĂ„n mĂ€nniskor som har insett situationens orimlighet och har bestĂ€mt sig för att agera. Aktionen kommer att bestĂ„ av flera snygga, coronasĂ€krade blockader, med flera olika risknivĂ„er och olika budskap. Du deltar alltid efter dina egna förutsĂ€ttningar. Vi samarbetar med NĂ€tverket Stoppa Preemraff, som bestĂ„r av flera klimat- och miljörörelser. Under massaktionen kommer vi att uppmĂ€rksamma frĂ„gan om Preems utbyggnad i Lysekil. Utbyggnaden mĂ„ste till varje pris stoppas om vi ska ha en chans att uppnĂ„ Parisavtalet. Kl. 20.00 den 27 augusti samlas vi pĂ„ GĂ€rdet i Stockholm för att trĂ€na inför aktionen och forma vĂ€ngrupper att hĂ„lla ihop med. AnmĂ€l dig pĂ„ https://actionnetwork.org/forms/massaktion-stockholm Vi ses dĂ€r! 🇬🇧 The Climate and Ecological Emergency is here, and to avoid the most disastrous consequences, our government must act right now with its full capacity. However, it doesn’t. Sweden is not even close to fulfilling it obligations under the Paris Agreement. And so neither is a safe future where food, shelter and good health are available for everyone. It’s obvious that we can’t limit the Climate and Ecological Emergency within the political and economic system of today. This is why we will gather in Stockholm 28-30 August and demand system change. Together, we will demand that our decisionmakers secure a safe future, for us, our children, and everything that's alive. Because the only hope that’s left comes from people like you, who have realized the absurdity of the situation and have decided to act. The action will consist of several artistic, corona-safe blockades, with several different risk levels and messages. You participate within your own ability. We collaborate with the network "Stoppa Preemraff", which consists of several climate - and environmental movements. During the mass action, we will highlight the issue of Preemraff's expansion in Lysekil. The expansion needs to be stopped, if we are going to have a chance at fulfilling our obligations under the Paris agreement. We gather at 8 pm at GĂ€rdet in Stockholm on Thursday August 27, for action training and affinity group formations. Sign up for the event here: https://actionnetwork.org/forms/stockholm-mass-action See you there! Love and rage XR Sweden