I tento týden se v Brně sejdeme, buď osobně ve Veronice (nováčci od 18ti hodin), nebo je tu i teď, po konci nouzového stavu, možnost připojení se online pro ty, kdo by se nechtěli/nemohli účastnit. Pokud se chcete účastnit online, dejte vědět, ať to ve Veronice zprovozníme. Online se připojíte zde přes Jitsi: https://meet.jit.si/XRBrno Instrukce k užívání Jitsi: https://cloud.extinctionrebellion.cz/index.php/s/TcjjyPNx7qmaJ3i#pdfviewer