Klimaopprøret i Bergen mobiliserer nok ein gong til stor klimastreik på Torgallmenningen 24. april! Programmet vil skje 14-15:00, men møt gjerne opp før for å få opp stemninga! (Program kjem fortløpande). Politikarane si klimaignoranse kan ikkje fortsetje! Våre krav/paroler er like bastante som forrige gong: Nå har det vært nok «bla bla bla». Vi krever effektiv handling: ● Full stans i all oljeleting og start avvikling av oljeproduksjonen Store deler av oljen og gassen som allerede er funnet kan ikke brennes. Det er absurd å lete etter mer. ● Investeringer fra fossilt til grønne arbeidsplasser Enorme summer investeres i ødeleggelsen av vår framtid. Bruk heller pengene til grønn omstilling! ● Alt fossilt må bli dyrt – gi pengene til folket Så lenge fossilt er billigst, blir det brent. Avgiftene må bli høyere, og returneres til folket på en rettferdig måte for å sikre støtte for høye nok avgifter. Karbonavgift til folket (KAF) må utredes. ● Høyere avgift på plast, og forbud mot éngangs-plastprodukter Plast er billig og oversvømmer samfunnet og naturen. Forurensingen koster samfunnet dyrt, og dette må gjenspeiles i prisen. ● Ingen nye motorveier eller rullebaner Flyreiser blir ikke utslippsfrie på mange år. Når antall flyreiser øker, går utslippene opp, men de må ned! Motorveier bygger ned matjord og fører til økt trafikk. ● Storsatsing på kollektivt, sykkel, elektriske ferger og lyntog Vi må reise utslippsfritt. På bygden kan man reise med elbil, i byene med kollektivtransport, sykkel eller gange. Mellom byene må vi ha raske tog som gjør flyreiser unødvendige. ● Stans evig vekst – naturen forhandler ikke Ubegrenset materiell vekst på en begrenset planet er ikke mulig. Planet over profitt! ● Temperaturen må ikke stige mer enn 1,5 grad Parisavtalen gjelder også for Norge. EUs og Norges mål for kutt innen 2030 er altfor svake. Effektive og store kutt må begynne nå! Klimaopprøret er en klimabevegelse som ønsker en bedre fremtid for kloden vår og at politikerne gjør mer for å oppnå nettopp dette. I for mange år har det vært mye prat om tiltak, men uten handling som monner. Norske klimagassutslipp er langt fra å gå ned som planlagt og oljeindustrien ruller og går for fullt. Vi ønsker å stå sammen for å demonstrere mot den tafatte klimapolitikken som Norge driver med, og vi vil vise at den unge generasjonen ikke godtar at fremtiden vår blir stjålet fra oss!