Vem kan delta i workshopen? Alla! **Aktionsträning och vängrupper för action, aktion och inspiration** Vängrupper är fundamentet i Extinction Rebellion! Välkommen till en spännande och viktig kväll! Var: ABF Malmö När: 26 februari 18.30-21.30 Den här workshopen har som syfte att starta ett kontinuerligt arbete kring vängrupper. Den vänder sig därmed till både de som är nya och de som redan är aktiva inom XR. Vängrupper kan agera på egen hand och efter eget tycke, så länge de följer XRs principer och krav. Vängruppen kan på eget initiativ arrangera egna aktioner, starta projekt med andra vängrupper, skriva debattartiklar, eller driva vad som helst som gruppen brinner för. Så skapar vi en platt organisation med starkt engagemang och mycket aktivitet! Fasta vängrupper skulle underlätta inte bara under aktioner utan också arbetet i XR som helhet. Tanken är att dessa starka vängrupper ska ingå i ett nätverk av vängrupper som ett enkelt och snabbt samt kan samarbeta. Så blir XR momentumdrivet och rörelsen växer i Skåne. Vängrupper underlättar också deltagande i massaktioner, tex massaktionen i Stockholm eller massaktioner i Europa. Vi tror att vängrupper ökar aktiviteten i Skåne och därmed mobiliserar fler. Vi genomför även aktionsträning inför nästa aktion i Malmö. Workshoppen pågår 3 h. Det blir diskussioner, problemlösning, formering av grupper. Till sist får alla grupper ett uppdrag som de ska genomföra, kanske tillsammans med andra vängrupper. Det får vängruppen avgöra. Workshoppen kräver minst 30 deltagare men helst ser vi att alla rebeller i Skåne deltar! Join the rebellion!