** English Below** Rydym yn newid lleoliad ein cyfarfodydd o’r Canolfan Rheolaeth (yn y Prifysgol) i’r Ty Gwydr (sef ar y Stryd Fawr ym Mangor). Bydd y cyfarfod cyntaf yn y lleoliad newydd yn cael ei chynnal ar Hydref 28. Byddwn yn cyfarfod am 6 i rannu bwyd a chael cyfle i gymdeithasu efo’n gilydd. Os yw’n bosibl, dewch a bwyd i’w rhannu (ond peidiwch a phoeni am hyn – mae rhai wedi gwirfoddoli i baratoi pryd i ni yn barod). Bydd y cyfarfod ei hun yn dechrau am 6.30 fel arfer ac yn gorffen am 8.30. Rydym yn gobeithio gweld chi yna! ****** We are changing the venue of our meetings, starting from Monday 28th October to The Green House, on Bangor High Street. We will be meeting from 6:00pm to share food and have a bit of social time (bring some food to share if you can, if not don't worry). We will be starting the meeting at the usual time of 6:30pm, finishing at 8:30pm. Hope to see you there!