Both new and existing members are invited to this four hours training. During the first three hours we will take an in-depth look at what XR is and what it isn't, our strategy, our story, our principles and values, and our self-organising system. In the last hour new members will be introduced to the way in which XR Bergen is organised. Simple plant based food will be provided. Participants can also bring along additional plant based food if they wish. Looking forward to seeing everyone! norsk Både nye og gamle medlemmer er invitert til denne fire timers introduksjonstreningen. I løpet av de første tre timene vil vi gå i dybden på hva XR er og hva XR ikke er, vår strategi, vår fortelling, våre prinsipper og verdier, og vårt selv-organiserende system. I løpet av den siste timen blir deltakerne introdusert til hvordan XR Bergen er organisert. Vi byr på enkel plantebasert mat:) Alle er også velkommen til å ta med ekstra plantebasert mat til deling. Vi ser frem til å se deg:)