(English below) Na een eerste rouwcirkel in Den Haag willen we verder gaan en 'The Work that reconnects', ontwikkeld door Joanna Macy en Molly Brown, oppakken. Dankbaar voor de heldere en toegankelijke methode om deze veilige ruimte te openen voor de diepe emoties die ons begeleiden bij het ontwaken van de realisatie van de wereldwijde crisis waarin wij en alle leven op aarde zich bevinden. Door ruimte te maken voor het verdriet komen we de andere kant van dezelfde medaille tegen: onze liefde voor het leven! Een verbinding die we nodig hebben om vol te houden, om steeds weer op te staan. Deelname aan de rouwcirkel is gratis, maar stuur een pm naar De Grenswaker als je mee wilt doen, zodat we ons kunnen voorbereiden. Neem een object mee dat je kan helpen om ruimte te maken voor emoties die misschien moeilijk te laten zijn, en zorg ervoor dat je een warme, comfortabele mantel draagt. De thee staat klaar, lekkers voor na de afsluiting mogen jullie zelf meenemen ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. After a first mourning circle in The Hague, we want to continue and pick up ‘The Work that reconnects”, developed by Joanna Macy and Molly Brown. Grateful for the clear and accessible tools to open this safe space for the deep emotions that accompany us when we wake up to the realization of the global crisis we find ourselves and all life on Earth in. By making space for the grief we encounter the other side of the same coin: our love for life! A connection we need to be able to keep on going. Participation in the mourning circle is for free, but please send a pm to De Grenswaker if you want to join, so we can prepare. Please take with you an object that can be of help for you to make space for emotions that might be difficult to let be, and make sure you wear warm, comfortable clothing. Tea will be provided, bring your own cookies for after the circle.