(English after Dutch) Een online meeting (tenzij anders vermeld) voor iedereen die geïnteresseerd is om een steentje bij te dragen aan het 'Media & Communicatie' (M&C) team. Stuur ons een berichtje voor de meeting-link of als je geïnteresseerd bent om mee te helpen met onze activiteiten. Wat regelt het M&C team allemaal? - Wij beheren de sociale media pagina's van XR Rotterdam (Facebook, Instagram en Twitter). Ook het beantwoorden van DM's bijvoorbeeld valt hier onder. - Een deel van de teamleden schrijft persberichten als nodig. - Ook zijn wij verantwoordelijk voor het vinden van fotografen of filmers, en we houden contact met hen. - Communicatie met andere teams binnen XR Rotterdam of het media team van XRNL. --------------------- An online meeting (unless stated otherwise) for anyone interested in contributing to the 'Media & Communication' (M&C) team. Send us a message for the meeting-link or if you are interested in helping out with our activities in general. What does the M&C team do? - We manage the social media pages of XR Rotterdam (Facebook, Instagram and Twitter). This also includes answering DM's. - Some of the team members write press releases when needed. - We are also responsible for finding photographers of videographers, and we keep in touch with them. - Communication with other teams within XR Rotterdam and also with the media team of XRNL.