details:

Je politika tak, jak ji dnes známe, tím nejvhodnějším nástrojem k řešení klimatické krize? V Extinction Rebellion věříme, že ne. Místo toho navrhujeme zapojení běžných občanů do rozhodovacího procesu a to prostřednictvím Občanského shromáždění. Jedná se o deliberativní formu demokracie, která je paralelou k běžnému parlamentnímu systému. V Polsku je využíváno na úrovni měst, kterým pomáhá řešit problémy jako například protipovodňová opatření nebo péče o městskou zeleň. V Irsku se celostátní občanské shromáždění zabývalo otázkou potratů a vedlo ke zrušení jejich ústavního zákazu. Jak posílit naši demokracii? Jak ji ochránit před populismem a dezinformacemi? Jak předat rozhodnutí do rukou těch, kterých se nejvíce dotknou? Jak přivést zdánlivě nesmiřitelné tábory k rozumné debatě? Těmito a dalšími otázkami se budeme společně zabývat na této interaktivní přednášce o občanském shromáždění. Připojit se k přednášce můžeš tady -> https://us02web.zoom.us/j/88118528222?pwd=b2tEQkRISG03MGs3UHlpYTVQSzZMQT09

Join event