details:

MELD JE HIER AAN / SIGN UP HERE: https://xrb.link/bx00FY Volg de Telegram broadcast voor meer updates / Follow the Telegram broadcast for more updates: https://t.me/xramsterdam Op vrijdag 7 mei willen we de ochtendspits blokkeren op één of meerdere kleine rotondes op de fiets - denk Hugo de Grootplein en Surinameplein. Het idee is dus om rondjes te blijven fietsen op een rotonde. We doen dit vanuit een gevoel van frustratie. Onbehagen. Angst. Boosheid. De verkiezingen laten zien - we moeten door blijven gaan met actievoeren, de agenda heroveren, met onze eigen grenzen in gedachten. Totdat de boodschap wél doordringt. De boodschap dat de klimaat- en ecologische crisis voorop moet staan in de formatie van het nieuwe kabinet. Deze actie is hierdoor op onze manier onderdeel van de tweede fase van de Lenterebellie van 2021. Dit is bedoeld als een medium/hoog risico actie waarbij we op onze fietsies stappen of de gemeente dit nou toelaat of niet, publiek aangekondigd (geen geheim gedoe). We laten de mogelijkheid open tot een legaal deel organiseren, kom vooral zelf met ideeën om uit te voeren! Fix dat je affinity group meedoet - fix dat je vrienden meedoen - fix alvast een fietsie waarop je aangehouden kan worden! On Friday 7th of May, we want to block the morning rush hour on one or more small roundabouts by bicycle - like Hugo de Grootplein or Surinameplein. The idea is to keep cycling around on a roundabout. We do this out of a sense of frustration. Discomfort. Fear. Anger. The elections have shown - we have to keep the disruption going, claim the agenda again, with our own limits in mind. Until the message does indeed get through! The fact that the climate and ecological crisis must be priority number one during the formation of the new cabinet. In our way this action is part of the second phase of the Spring Rebellion of 2021. This is meant to be a medium/high-risk action where we go ahead whether the municipality allows it or not, publicly announced (no secret stuff). We leave open the possibility of organising a legal part, so please do come up with ideas to carry out! Get your affinity group ready - get your friends ready - get a bike on which you can be arrested!

Zúčastněte se akce