~English below Reclame is verantwoordelijk voor de overconsumptie die de klimaat- en ecologische crisis drijft. Het speelt met onze emoties, houdt ons voor dat geluk slechts één aankoop van je verwijderd is, en laat ons keihard werken om dat kortstondige geluk te kunnen betalen. Het promoot schadelijke producten als fastfood en alcohol, en greenwasht het imago van fossiele bedrijven. En het houdt stereotypen over klasse, gender en ras in stand, en promoot ongezonde schoonheidsidealen. Bovendien is het een schoolvoorbeeld van hoe bedrijven, niet burgers, verantwoordelijk zijn voor de klimaat- en ecologische crisis - en vele andere maatschappelijke problemen. Daarom voeren we vanaf december actie tegen commerciële reclame in de publieke ruimte. Coronaproof, en verspreid door heel Amsterdam. Snel escalerend, zodat de gemeente wel actie móet ondernemen. En gezamenlijk, allemaal op onze eigen moment en manier: omdat we iedereen hiervoor nodig hebben. Om deze campagne vorm te geven, organiseren we op woensdag 2 december van 19.30 tot 21.00 een open bijeenkomst. Hier presenteren we een campagneplan, splitsen we op in kleine groepjes om aanvullingen te doen, en bedenken we samen met jou hoe iedereen er hun ei in kwijt kan. De plenaire gedeelten doen we in het Engels, maar bij het opsplitsen in groepjes voor overleg zorgen we dat iedereen comfortabel Nederlands kan praten. Dus, of je nou een oude rebel bent of voor ‘t eerst in actie wilt komen tegen de klimaat- en ecologische crisis: zorg dat je erbij bent! Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82789140772?pwd=cWNZdGtCZGR3UzhJOUlnakd6TTBqZz09 Passcode:171816 - - - Advertising is responsible for the overconsumption that drives the climate and ecological crisis. It plays with our emotions, convinces us that happiness is only ever a single purchase away, and lets us work hard to pay for that short-lived happiness. It promotes harmful products such as fast food and alcohol, and greenwashes the image of fossil companies. And it perpetuates stereotypes of class, gender and race, and promotes unhealthy beauty ideals. Moreover, it is a textbook example of how corporations, not citizens, are responsible for the climate and ecological crisis - and for many other social problems. That's why, starting in December, we are taking action against commercial advertising in the public space. Coronaproof, and spread throughout Amsterdam. Rapidly escalating, to force the municipal government to take action. And together, each in our own time and with our preferred tactics: because we need everyone for this. To shape this campaign, we are organizing an open meeting on Wednesday, December 2nd, from 19.30 to 21.00. Here we will present a campaign plan, split up into small groups to add onto the plan, and think of how everyone can contribute to it. The plenary parts are in English, and there will be a few English-speaking breakout rooms. So, whether you're an old-school rebel or interested in taking action against the climate and ecological crisis for the first time: be there! Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82789140772?pwd=cWNZdGtCZGR3UzhJOUlnakd6TTBqZz09 Passcode:171816